Bedankt voor je stem!

1245

Stemmen

PLAN #100
’#100 Wicked Grounds | Entrepreneurial Education’
— Tom Verstappen, Bas Pastoors en Gerwin Peters 

Omschrijving

Wicked Grounds - Entrepreneurial Education is er voor de misfits van het huidige onderwijs. We richten ons op de rebellen van deze tijd, de vierkante blokjes in de ronde gaten, zij die linksaf durven te slaan waar de massa rechtsaf slaat. Wicked Grounds - Entrepreneurial Education is een eenjarig onderwijstraject voor de change-maker van morgen.

De vraag: “Wat is mijn passie en wat wil ik geven aan mijn omgeving of de wereld in het geheel?” staat in het programma van Wicked Grounds | Entrepreneurial Education centraal. Om een gedegen antwoord op deze vraag te krijgen, dient de leerling een start-up te vormen. Dit mag alleen, dit mag in groepsverband.

Dit is een innovatief element ten opzichte van het huidige onderwijs, waarbij het gros van de schoolprojecten louter fictief zijn en na afloop én een voldoende beoordeling in het archief eindigen. De leerling zal individueel of in groepsverband een onderneming starten, waarbij een deel van het lesgeld als eerste investering zal dienen voor de realisatie van de onderneming, bijvoorbeeld ter dekking van initiële kosten zoals hosting van een website, inkoop van voorraad of aanschaf van allerhande middelen ter ondersteuning van de productie.

Gedurende het jaar zullen verscheidene ondersteunde workshops en trainingen plaatsvinden die aansluiten bij de fasen en gevoelens waarmee elke start-up te maken krijgt. De focus ligt breed, zowel het hardere zakelijke aspect krijgt veel aandacht, maar ook het zachtere, menselijke aspect wordt ruimschoots belicht.

Enkele workshops die gedurende het traject aan bod komen:

• Building a website

• Bookkeeping

• Storytelling

• Philosophy

• Social Media

• Deep democracy

• Getting things done

• The art of letting go

• Non-violent communication

• Presentation skills (acting)

• Sales

• The Business Model Canvas

• The Lean Startup Methodology

• Meditation/mindfulness

• Sport & Healthy nutrition

Sommige van deze activiteiten beslaan meerdere dagen, andere activiteiten, zoals presentation skills sport, of meditation, zullen wekelijks of dagelijks aan bod komen.

Wicked Grounds is momenteel onder andere al een co-working space waarbij enkele tientallen ondernemers een plek innemen om hun startup tot een succes te maken. Deze ondernemers variëren van bloggers, tot webdevelopers en van fotografen tot consultants. De scholier zal gekoppeld worden aan een geslaagd ondernemer waardoor een 1-op-1 coaching traject gerealiseerd wordt.

Wicked Grounds - Entrepreneurial Education is geen middelbare school. Het is een podium waar de steeds groter én jonger wordende groep ondernemers een springplank kunnen vinden en datgene gefaciliteerd wordt, wat niet of onvoldoende belicht wordt op het middelbaar of voortgezet onderwijs, maar o-zo belangrijk is om te excelleren als ondernemer en vooral als mens.

Initiatiefnemers

De school wordt geïnitieerd door de ‘founding fathers’ van de social economy co-working space Wicked Grounds - Entrepreneurial Playground en het creative powerhouse Wicked Grounds - Meeting space. Drie misfits die in een jaar tijd 2 vestigingen uitrolden.

Tom heeft een achtergrond in het onderwijs met zijn voorlichtingscampagne van “Generatie Z”, waarmee inmiddels ruim 1000 middelbaar scholieren bediend zijn. Bas heeft op zijn beurt op zowel directie-, als docent- als leerling-niveau les gegeven in het verantwoord en bewust gebruiken van Social Media en is Gerwin projectleider geweest bij Enactus UvA, een studentenorganisatie ten behoeve van een meer socialere economie.

Buiten dit drietal is er een imposante groep succesvolle jonge ondernemers, docenten, filosofen en workshopgevers die dit initiatief steunen en er in meer of mindere mate bij betrokken wil zijn. Waaronder docenten van het Saxion, de HvA, Knowmads en zelfs een emeritus hoogleraar van de UvA.