Bedankt voor je stem!

192

Stemmen

PLAN #49
’16+@LIFE! is een plek voor 16 plussers die hun intrinsieke motivatie voor school kwijt geraakt zijn’
— Mailin Fleur Landvreugd

Omschrijving

16+ @LIFE! is een project voor (leerplichtige) 16 plussers die hun intrinsieke motivatie voor school helemaal kwijt zijn. De 16 plusser die alleen maar nog naar school gaat omdat het moet van de opvoeder en/of leerplichtambtenaar, maar niet omdat hij/zij werkelijk zelf wil gaan. Het project is voor jongeren van 16 tot 21 jaar die niet weten wat ze willen of kunnen. Daarom geeft het ze de tijd en ruimte om te onderzoeken wat ze het liefst doen terwijl ze op school zitten en of leerplichtig zijn.

Het is een project dat minstens 1 jaar duurt en waarin de 16 plusser naast zijn/haar passie ook een nieuwe manier van communiceren en besluiten nemen, ontdekt. Tijdens dit oriënterende jaar, ligt de nadruk niet meer op 'moeten' maar vooral op 'graag willen'. Door op een sociocratische manier besluiten te leren nemen, ervaart de jongere wat het is om vanuit gelijkwaardigheid te mogen meebeslissen over belangrijke zaken in de school.

Mijn 10 jaar ervaring op het ROC als docent, maakt dat ik in de overtuiging leef dat jongeren vooral gehoord en begrepen 'willen' worden, voordat er tijd is om ze te laten onderzoeken waar ze werkelijk goed in zijn. Iedereen weet dat leren een plezier is wanneer het gaat over dat waar je enorm in geïnteresseerd bent. Veel 16 plussers komen niet meer toe aan die innerlijke zoektocht. Ik wil ze graag faciliteren en ondersteunen tijdens deze zoektocht. Geweldloze communicatie en sociocratische besluitvorming zijn hierbij ook voor mij onmisbare hulpmiddelen.

Hier zijn vijf mogelijkheden voor de 16 plusser na één jaar bij 16+ @LIFE!: 


• Optie 1: De jongere schrijft zich in voor een tweede jaar bij 16+ @LIFE! omdat de zoektocht nog niet is volbracht.

• Optie 2: De jongere besluit om zich in te schrijven bij LIFE! of een ander opleidingsinstituut om zich zo voor te bereiden op een (staats/eind)examen voor het VMBO.


• Optie 3: De jongere besluit om zich in te schrijven bij LIFE! of een ander opleidingsinstituut om zich zo voor te bereiden op een (staats/eind)examen voor de HAVO of het VWO en zo een startkwalificatie te halen.


• Optie 4: De jongere meldt zich aan voor een vervolgstudie op een MBO of een HBO (21+ toets).

• Optie 5: De jongere begint voor zichzelf als zzp’er.

De jongeren weet zelf wanneer hij/zij klaar is bij 16+ @LIFE! wanneer ze ervaringen opgedaan hebben met geweldloos communiceren en de sociocratische besluitvorming. Daardoor hebben ze geleerd te voelen en verwoorden wat ze niet meer maar vooral ook wat ze wel willen in hun eigen leven.

Initiatiefnemers

Mijn naam is Mailin Fleur Landvreugd en ik ben 45 jaar. Dit jaar heb ik besloten om mijn hart te volgen en alleen te doen wat goed voelt. Omdat ik als docent 10 jaar op een ROC met 16 plussers gewerkt heb, ontdekte ik als snel dat de meesten totaal niet gemotiveerd waren om de lessen te volgen.

Vorig jaar werd ik gebeld door mijn vriendin om een democratische school op te richten. Daar zijn we nog steeds mee bezig, de school heet LIFE! en is voor 4 tot 21 jarigen. Omdat LIFE! een particuliere school wordt, vrees ik dat hierdoor een bepaalde groep studenten niet naar deze school zal komen. Toch ken ik deze 16 plussers uit sociaal economische zwakkere gezinnen door mijn werkervaring op het ROC. Er is niet altijd genoeg tijd besteed aan de ontdekkingstocht naar dat waar ze werkelijk goed in zijn. Zo ontstond mijn behoefte aan het 16+@LIFE! plan. Wanneer ik deze Challenge win, zal ik dus een project starten waar 16 plussers hun intrinsieke motivatie voor school kunnen ontdekken.

Oproep

Mensen met ervaring met 16 plussers, geweldloze communicatie (NVC) en of ervaring met democratische scholen en de C.O.N.S.E.N.T. methode in het bijzonder.

mailinfleur[at]gmail.com