Bedankt voor je stem!

115

Stemmen

PLAN #32
’Actief in vrijheid’
— Rob Schimmel

Omschrijving

“Gelukkig leert het kind meer van de omgeving dan van de onderwijzer.” (Maria Montessori)

“We mogen kinderen hun wereld niet afnemen.” (Toshiro Kanamori)

Op mijn school staat het lerende en spelende kind centraal, een kind dat actief is, dat vrij is om te leren. De omgeving maakt dat mogelijk, nodigt kinderen daar toe uit. Leren en spelen doen kinderen binnen en buiten. Er is ruimte en tijd om veel te bewegen. Jonge kinderen kunnen nog goed in het nu leven, dicht bij zichzelf blijven en bij de behoeftes die zij hebben. Dat vermogen stelt kinderen in staat om zonder een door volwassenen vastgelegd programma moeiteloos zich allerlei ingewikkelde zaken eigen te maken, zoals het leren van een taal. Het creatieve vermogen van kinderen is een kostbaar bezit dat scholen moeten gebruiken en dienen te respecteren. Een school doet dat door ruimte en tijd te geven voor de spontane activiteit (Piaget). Voor de toekomst moet je in het heden een goed leven kunnen leiden. Wie later creatief en kritisch moet zijn, moet dat nu kunnen zijn. Wie later goed moet kunnen samenwerken, moet nu kunnen samenwerken. Wie later keuzes moet kunnen maken, moet nu zelf kunnen kiezen. Een rijke omgeving voor kinderen is een omgeving waarin veel en in de breedte gekozen kan worden: voor rennen, klimmen, rekenen, bouwen, lezen, timmeren, koken, schilderen, zingen, toneelspelen, wandelingen maken, verhalen schrijven, bedrijfjes bezoeken èn waar kinderen kunnen kiezen om dat samen te doen, met oudere en met jongere kinderen. In een rijke omgeving is er structuur en veiligheid en hebben leraren tijd om kinderen te observeren en om lesjes, hulp en aandacht te geven, en om zich verder te verdiepen in kinderen door overleg en studie. Een rijke omgeving is een leergemeenschap van kinderen, leraren, ouders, onderzoekers, … (Senge, Wild, Dewey), die gebruik maken van elkaars deskundigheid en van een uitgebreid sociaal netwerk. Een school voor kinderen tot 12 , misschien wel 18 jaar.

Initiatiefnemers

Mijn echte werkervaring begon als invaller op een babygroep op een kinderdagverblijf, daarna volgden twee jaar als peuterspeelzaalleider, en vervolgens werd ik leerkracht van de middenbouw en bovenbouw van een montessorischool in Amsterdam waar ik nu al weer een tijdje directeur ben. Altijd heeft er een heilig vuurtje gebrand voor een school, waar kinderen echt autonoom zijn en er gewerkt wordt vanuit de spontane acitiviteit van kinderen. Ik geloof daar heilig in en weet tegelijkertijd dat het realiseren van zo’n school een hell of a job is. Maar wel de mooiste die ik mij kan voorstellen.

Een school veranderen of een nieuwe school beginnen kun je nooit alleen. Dit project verder uitwerken met gelijkgestemden, kritische geesten en deskundigen is de volgende stap.

Rob schimmel