Bedankt voor je stem!

1

Stemmen

PLAN #16
’At your service (school voor vmbo BB-KBL leerlingen)’
— Pim de Wit

Omschrijving

Missie

At your service is een school gericht op VMBO BB-KBL leerlingen. De populatie kenmerkt zich doordat ze in Nederland getypeerd worden als de sociale onderklasse van de maatschappij en in feite niet mee kunnen komen met het reguliere aanbod. Onze leerlingen hebben o.a. grote achterstanden op het gebied van taal en rekenen en hun opvoeding strookt niet met de normen en waarden in onze maatschappij. At your service is opgericht om ook deze populatie een eerlijke kans te geven in de maatschappij. Dit wil men doen door ouderwets onderwijs aan te bieden in een gemoderniseerd jasje. Het principe van de huishoudschool komt centraal te staan maar dusdanig aangepast zodat het met de huidige tijd mee kan. Wij leven ten slotte in de 21e eeuw. At your service vindt dat het huidige onderwijs niet aansluit op de hedendaagse maatschappij. At your service doet dit wel voor de BB-KBL leerlingen. De leerlingen die van onze school afkomen zijn uitstekend voorbereidt op hun vervolgonderwijs en klaar voor de maatschappij. Hier leren leerlingen voor nu en voor later. De vaardigheden kunnen wij onderscheiden in drie dimensies: social skills, survival skills en society skills*

Visie

Vanuit onze missie staan drie kernwoorden centraal: Discipline, structuur en regelmaat. Deze kernwoorden kunnen alleen toegepast worden op de leerling wanneer er een relatie tussen docent, mentor en leerling aanwezig is. De relatie is gebouwd uit oprechte interesse tussen leerling, docent en mentor. Dit in combinatie met duidelijke regels met het Three strikes your out principe. Na drie keer ongeoorloofd gedrag sluit at your service de leerling af van ons onderwijs. Wij werken alleen met leerlingen die de kans die ze krijgen met beide handen aanpakken. Vanuit de discipline komt structuur en regelmaat aan de orde. Een duidelijk en overzichtelijk lesrooster, een overzichtelijk en gering aanbod van vakken en heldere en duidelijke regels binnen de school. Het aanbod, heldere en duidelijke regels binnen school worden verzorgd door gedreven, ambitieuze, goedgeschoolde en vernieuwende docenten. Tot slot zal de praktijk centraal staan waarbij weinig zitvlees nodig is.

*Social skills: ontdekking van zichzelf en sociaal weerbaar worden in de maatschappij Survival skills: huishoudelijke vaardigheden, omgaan met geld, duurzaamheid, recyclen Society skills: voorbereiding op werk voor later door verdieping in de aangeboden domeinen horeca, au pair, ondernemen of verzorgen

Initiatiefnemers

Ik ben Pim de Wit, 25 jaar

Werkervaring: De meest relevante werkervaring met betrekking tot het onderwijs heb ik de laatste anderhalf jaar opgedaan. Nadat mijn studie was afgerond heeft het Bindelmeer College mij een kans gegeven als docent. Recent werk ik op het Montessori College in Amsterdam Oost. Zowel het Bindelmeer College als het MCO zijn bijzondere scholen in Amsterdam Zuidoost (Bijlmer) en Oost. Het zijn leerwegondersteunende, zwarte scholen in een dynamische omgeving. Op dit moment mag ik het rekenonderwijs vorm gaan geven op het MCO. Een erg mooie en leuke uitdaging.

Studieachtergrond: In 2012 heb ik mijn Master Bestuurskunde van Maatschappelijke Organisaties met succes afgerond. Verder ben ik een eerstegraadsbevoegd docent maatschappijleer, met educatieve minor en met deelcertificaten voor wiskunde. Aankomend jaar wil ik een post bachelor volgen tot reken/wiskundespecialist.