Bedankt voor je stem!

0

Stemmen

IDEE #145
’Chaos: kinderen leren er met verandering om te gaan of deze te beïnvloeden.’
— Jorg van Velzen