Bedankt voor je stem!

116

Stemmen

PLAN #71
’Coloridos, voor leven en leren: pechhulp voor jongeren van 15 tot 23 jaar’
— Esther Kloos

Omschrijving

Stichting Coloridos wil jongeren die gestrand zijn in het bestaande onderwijssysteem de ruimte geven te ontdekken waar hun krachten liggen. Naast deze ‘time out’ van het reguliere onderwijs wordt er gewerkt aan hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een eigen manier van leren. Doel is dat de jongeren verder gaan met onderwijs, om een startkwalificatie te verwerven en dus een betere kans op de arbeidsmarkt krijgen.

De jongere wordt niet gezien als een zorgleerling op een reguliere school of als een leerling op een school verbonden aan een zorginstelling. Er is wel goede samenwerking met eventuele zorginstanties. Doordat de leerling zijn eigen schoolplan opstelt en hierin flexibel is, kunnen zelfontplooiing, scholing (en zorg) beter op elkaar afgestemd worden.

Samen met de jongere wordt een (jaar)plan opgesteld waarin werken aan zichzelf en het volgen van enigerlei onderwijs centraal staan. Per maand wordt bekeken welk doel is behaald. Het gaat hier om uit te voeren projecten, te volgen cursussen of te volgen activiteiten voor vmbo-t, havo of vwo via de Leidse Onderwijs Instellingen. De lesstof wordt aangepast aan hoe de jongere leert.

Coloridos biedt een veertigtal plaatsen voor jongeren. Binnen de stichting worden diverse trainingen gegeven, ontwikkeld door GripJongerencoaching. Er zijn trainingen voor het verkrijgen van communicatievaardigheden, solliciteren, inzicht krijgen in financiën en leren leren (met bijvoorbeeld de focus op ad(h)d). De jongere kan ook zelf of met anderen een project opzetten om de beginselen van ondernemerschap te verwerven. Uiteindelijk zal er staatsexamen gedaan moeten worden in één of meerdere vakken. Via de LOI zullen vakdocenten ondersteunen, binnen de stichting zullen breed georiënteerde docenten aanwezig zijn om te coachen bij het onderwijstraject.

Door de jongere te vertrouwen, de persoonlijke aandacht te geven die hij/zij nodig heeft en te luisteren naar de specifieke behoeftes, is de kans groot dat de jongere slaagt in het bereiken van het zelf opgestelde doel. De jongere wordt in principe vrij gelaten maar er is echter een grens aan vrijheid. De jongeren worden gecoacht bij hun planning van het te bereiken doel. Het vormgeven van structuur is hierbij belangrijk, actief zijn wordt gestimuleerd. Verschillende belemmeringen in het leven van de jongere kunnen meespelen bij het uitvoeren van hun planning. Hieraan zal worden gewerkt, binnen de stichting of via ketenzorg.

Er wordt gewerkt met maand- en jaarplanningen, waarbij rekening wordt gehouden met het instapmoment van de jongere bij Coloridos en de data van het staatsexamen in één of meerdere vakken. In het eerste jaar ligt vooral de nadruk op het krijgen van zelfvertrouwen, empowerment, leervaardigheden en beroepsoriëntatie.

https://www.facebook.com/gripjongerencoaching

Initiatiefnemers

Esther Kloos (informatieprofessional/organisatiesocioloog) en Anissa Amraoui (jongerenconsulent) zijn in 2014 begonnen met het ontwikkelen van een training voor jongeren van 15 tot 23 jaar zonder startkwalificatie. De training 'Grip op je leven en een baan' is bij SDN Uitzendbureau in de praktijk gebracht, in het kader van Werken Loont.

St. Coloridos is ontstaan uit Grip Jongerencoaching en wordt een ondernemende stichting. Binnen de stichting zal worden gewerkt volgens een Sociocratische Kring Methode. Jongeren zullen hierin participeren.

Esther is op jonge leeftijd geïnteresseerd geraakt in scholen zoals de Summerhill School in Engeland. Hoe verschillend mensen leren heeft sindsdien haar aandacht. De laatste jaren heeft zij haar dochter via de LOI thuis les gegeven. Anissa heeft de opleiding Train de Trainer gevolgd bij St. Interculturele Participatie en Integratie (SIPI). Zij wil jongeren een kans bieden zelf uit te zoeken hoe zij hun leven kunnen leiden op basis van eigen keuzes.

Oproep

Wij zijn op zoek naar enthousiastelingen die graag werken met jongeren werken, die nadenken over het onderwijsbeleid op organisatieniveau en de vertaling hiervan naar persoonlijke leersituaties. Niet alleen docenten en jongerencoaches zijn welkom, alle managers worden zeer gewaardeerd. Officemanagers en financieel managers worden met nadruk gevraagd contact op te nemen.

gripjongerencoaching[at]gmail.com