Bedankt voor je stem!

24

Stemmen

PLAN #12
’De Amsterdamse Mondriaanschool’
— Thomas van Aalten

Omschrijving

De visie van de Amsterdamse Mondriaanschool:

Vaak vraagt een docent van een leerling om een voldoende voor Economie te halen, maar vraagt hem zelden uit te leggen hoe de financiële crisis is ontstaan (en hoe je die kunt voorkomen). De docent vraagt van een leerling om bij Biologie te weten wat osmose is, maar vraagt hem zelden te onderzoeken hoeveel mensen met overgewicht in zijn straat wonen. De docent vraagt van een leerling om het motief in 'De Aanslag' bloot te leggen, maar niet of er overeenkomsten zijn tussen Facebook en '1984' van Orwell. De docent vraagt wat de hoofdstad van Noord-Holland is, maar niet waar de grootouders van de leerling zijn grootgebracht en in welke omstandigheden.

Nieuwe vaardigheden, kennis en attitudes aanleren doen we van nature nooit ‘vanuit het niets’. We zijn dikwijls gedreven door nieuwsgierigheid of probleemsituaties. Toch ziet een leerling nota bene tijdens zijn schooltijd dat zelden zo! We prikkelen in ons onderwijs te weinig.

De Amsterdamse Mondriaanschool benadert alle eindtermen (zoals door het Ministerie van OCW aangedragen) niet vanuit een abstract containerbegrip ('Je gaat nu begrijpend lezen'), maar vanuit tastbare, materiële én minder tastbare zaken in de wereld om ons heen ('Je probeert te doorgronden wat dat billboard van je wil, en met welke middelen'). Het onderwijs is ingericht op basis van samenhangende processen en waarden, zowel op wereldniveau (hoe verhoudt Nederland zich tot de rest?) als op microniveau (hoe verhoud ik mij tot mijn subcultuur?).

De Amsterdamse Mondriaanschool sluit aan bij verschijnselen als 'contextrijk leren' en 'verhalend onderwijsontwerpen'.

Initiatiefnemers

Mijn naam is Thomas van Aalten (37), als docent en modulecoördinator verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam (opleiding Media, Informatie en Communicatie).

Daarnaast ben ik actief als journalist (o.a. Parool), columnist (Folia) en fictieschrijver (mijn romans verschijnen bij uitgeverij Nieuw Amsterdam). In schooljaar 2007-2008 werkte ik op een vmbo-school als docent Nederlands (ROCvA). Kort daarna heb ik veel over onderwijs geschreven voor o.a. Volkskrant Banen.

Ik beschik over het basisdiploma hbo-docent (VU, 2012), een hbo-diploma Tekstschrijven / Communicatie (Hogeschool Holland, 2001) en een propedeuse van de Lerarenopleiding Nederlands (HAN, 1997).

In september 2015 start ik met de masteropleiding Professioneel Meesterschap, een didactische opleiding (samenwerking van de HvA, UvA en VU).