Bedankt voor je stem!

28

Stemmen

PLAN #46
’De Amsterdamse Nieuwe School voor leerkrachten’
— Peter de Zoete

Omschrijving

De Amsterdamse Nieuwe School voor Leraren (DANSvL)

Het “Nieuwe Leren” waarin gepersonaliseerd leren en ICT gebruik centraal staan, staat en valt met de kwaliteit en de kennis van docenten. Veelal is er geen onwil bij de docenten om nieuwe technieken toe te passen, maar onwetendheid, onkunde en vaak ook een beetje angst zijn barrières die vernieuwing in het onderwijs in de weg staat. De gemiddelde docent heeft geen opleiding genoten waar het “nieuwe leren” als basis werd genomen. We kunnen dan ook niet van de gemiddelde docent verwachten dat hij/zij opeens effectief op een andere manier kan gaan lesgeven.

Impact

Om een zo groot mogelijke impact op het onderwijs in Amsterdam te kunnen maken is het daarom van belang dat wij de docenten community in Amsterdam nieuwe inzichten bijbrengen en tools en technieken leren gebruiken waardoor er een versnelling naar gepersonaliseerd onderwijs kan ontstaan. Het is van cruciaal belang om nu de focus op het (om)scholen van docenten te leggen. Door het inzetten van de school DANSvL kunnen binnen een jaar alle middelbare scholieren in Amsterdam beginnen met een gepersonaliseerde leergang wiskunde.

In fase 1 van de DANSvL ligt de focus voor docenten op het leren inzetten van digitale leergangen voor leerlingen met een achterstand en voor leerlingen die juist behoefte hebben aan extra uitdaging. In eerste instantie willen wij focussen op het wiskunde curriculum op middelbare scholen en huiswerkinstituten. In een face-to-face sessie van 3-4 uur gaan wij wiskunde docenten, mentoren en ook huiswerk-begeleidingsinstituten trainen in het gebruik van de (gratis) Khan Academy ; www.khanacademy.org. Door het Khan Curriculum goed te matchen met het Nederlandse Wiskunde curriculum kunnen alle scholen (ook scholen waar nog geen tablets of computers op school aanwezig) snel en effectief kinderen gaan begeleiden en monitoren.

Bij succes in het middelbaar onderwijs kunnen we in fase 2 ook een programma starten om leraren in het primair onderwijs te trainen. Ook zijn er legio mogelijkheden om V.O. docenten te trainen in andere vakken. Bijv. de Khan Computer science/programmming module (javascript) is een perfect programma om leerlingen van 10-18 basis programeer skills bij te brengen. Maar ook zijn er nu al mogelijkheden om de Khan Academy in te zetten bij natuur, scheikunde en economie.

Initiatiefnemers

De initiatief nemers van de DANSvL De ANBI stichting Khan Academy Nederland zal in samenwerking met een nog te benoemen opleidingsinstituut het Project DANSvL kunnen ontwikkelen en uitvoeren. De stichting zal een projectmanager in dienst nemen om het project te organiseren en leiden en tevens de continuïteit en kwaliteit te waarborgen. De stichting is een non-profit organisatie die beschikt over de ANBI-status. http://www.khanacademy.nl/over-ons/ Yvonne Kleefkens – Voorzitter en Owner/founder van HERA Peter de Zoete – Penningmeester en Director bij Mediasynced.com Mariette Siemons – Secretaris en Adviseur bij KPC groep. Timo Kos – Raad van toezicht en Director of Education bij TU Delft Paul Rullmann – Raad van toezicht en Chairman of the Board bij SURF

Contact Persoon:
Peter de Zoete peter@khanacademy.nl 06-11647701