Bedankt voor je stem!

21

Stemmen

PLAN #93
’De droom van Amsterdam Nieuw- West’
— Pascal Riet

Omschrijving

Mijn nieuwe school staat in Amsterdam Nieuw-West. De groei in leerlingen aantal, het tekort aan havo- en vwoplaatsen, de vlucht vanuit Amsterdam Nieuw- West naar binnen de ring, het grote aantal vroegtijdig schoolverlaters, de enorme aantallen zittenblijvers is slechts een aantal van de zaken die maken dat het tijd is en dat er ruimte is om in Amsterdam een nieuwe school op te richten. Tijd om na te denken over nieuw en krachtig onderwijs; een nieuwe school met ander concept komt de kracht van het onderwijs en dus de jeugd in Nieuw-West en omstreken ten goede.

Het onderwijs van nu is aan een andere inval en een ander concept toe. Het is tijd om het huidige onderwijs te veranderen richting een ander systeem waarbij nog meer de leerling centraal staat. Los van deze meer dan logische ambities is er in het Amsterdamse onderwijs, zoals gezegd, ook sprake van een aantal andere uitdagingen. Er ontstaat (vooral bij) de theoretische opleidingen op enig moment een enorme motivatiedip wat onder andere tot gevolg heeft dat aantal zittenblijvers en het aantal vroegtijdig schoolverlaters torenhoog is. Dit lijkt een doorwerking te hebben in het vervolgonderwijs waar leerlingen ook veelvuldig af-en uitstromen. De verharding in de verschillende sociale lagen in Amsterdam wordt almaar duidelijker en meer zichtbaar. Het lijkt voor een deel van de jeugd moeilijk te geloven dat school hen verder kan helpen en dat de maatschappij van en voor iedereen is. Samenhangend met de groei van de kloof tussen arm en rijk, hoogopgeleid en laagopgeleid lijkt ook het overgewicht, waaronder ook obesitas, meer en meer toe te nemen onder de jongeren. In Amsterdam hebben meer dan 30.000 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas.

Motivatie, duuurzaam leren en leven, kansen en ontwikkeling van potentieel van kinderen in Nieuw-west door middle van onderwijs waar bij bewegen en persoonlijke ontplooiing central staat. Een school waar onze visie op onderwijs en leren gedreven wordt door te kijken naar die leerling en naar wat nodig is voor die leerling om succesvol te zijn in zijn leven en in de maatschappij waartoe hij hoort.

Onderwijsvisie is leren in en door beweging kernwoorden; maatwerk, actief/sportief, verantwoordelijkheid en duurzaam leren en leven. Het onderwijsaanbod is zo breed als mogelijk binnen onze school zo , dat alle kinderen op basis van hun achtergrond, capaciteiten, ontwikkeling en interesses maximale kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Leerlingen worden in beweging gebracht letterlijk en figuurlijk om doelmatig, actief en zelfstandig te leren. Ons onderwijs doet recht aan de verschillen

Waarij PO en VO logischerwijs samenkomen en samenvloeien in een doorgaande leer- en leeflijn en vroeg selectie niet keer voorkomt.

Initiatiefnemers

Ik ben sinds 2000 werkzaam in het PO eerst als leerkracht en de laatste vijf jaar als directeur. Samen met een aantal gelijkstemden uit het VO onderwijs zie ik dat het onderwijs in Nieuw-West een kwaliteits impuls kan gebruiken. Op dit moment kunnen onze leerlingen niet met een gerust hart een vervolg VO-opleiding in deze prachtige wijk in Amsterdam (die zo groot is als een middelgrote stad Haarlem). Graag zou den wij voorzien in deze behoefte en onze expertise en krachten bundelen en koppelen. Om samen tot een school te komen waarin Parkhurst, Montessori, Stevens en onderwijsijhoudelijke/academische vaardigheden ook onderdeel van onze uitgangspunten zijn. Een school die van, voor en door leerlingen, ouders en medewerkers bijdraagt aan en vraagt van de maatschappijlijke betrokkenheid die onze Amsterdam's stad zo succesvol maakt.