Bedankt voor je stem!

56

Stemmen

PLAN #82
’De Droomschool’
— Thea Rentenaar

Omschrijving

De Droomschool

Waar kinderen mogen zijn en ontdekken wie zij zijn met hun hart, hoofd en handen

“If you can dream it, you can do it”

Toelichting

De Droomschool "If you can dream it, you can do it"

In onze visie hebben wij de samenleving te leen van onze kinderen. Op hun beurt zullen ook onze kinderen deze verantwoordelijkheid dragen. Verantwoordelijkheid voor een veranderende wereld die vraagt om bewustzijn op innerlijke waarden en een duurzame economie.

Hoe kunnen wij onze kinderen hierop het beste voorbereiden?

Dit vraagt in onze visie om “toekomstige” slimme, empathische, flexibele, sociale, zelfstandige, autonome, innovatieve en creatieve wereldburgers:

• die in staat zijn om “om te denken”

• die hebben geleerd om te reflecteren op denk- en gevoelsniveau

• die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden;

• die hebben geleerd positief en oplossingsgericht samen te werken

• die geloven in win win situaties;

• die hebben geleerd om te dromen en deze dromen te concretiseren.

Dromen horen bij kinderen en volwassenen.

De Droomschool wil een “broedplaats” zijn van talenten en mogelijkheden. Waar ieder kind mag zijn en de ruimte krijgt om te exploreren en te excelleren.

Wij geloven - op basis van onze eigen ervaringen, die van anderen en van onderzoek - in een open, flexibel concept met 5 richtinggevende uitgangspunten (zie de bijlage voor een verdere uitwerking):

  1. eenheid
  2. verbinding
  3. verantwoordelijkheid
  4. muziek maakt slim
  5. duurzaamheid

Daarbij benutten wij bewust verschillende "good practices" van beproefde concepten en methodes.

Ons concept van De Droomschool is op twee wijzen in te zetten:

  1. Als aanbod voor een nieuw te starten school met kinderen van 0 (2) tot 12 jaar (zie de bijlage Deel 1, hoofdstuk 1 t.m. 9) en
  2. als concept tot het ombouwen/’omdenken’ van bestaande scholen (zie de bijlage Deel 2, hoofdstuk 10).

NB Wethouder Simone Kukenheim heeft naar ons weten in haar oproep niet het probleem van de steeds verdergaande segregatie binnen het onderwijs vermeld. Het is onze overtuiging dat met een laagdrempelige buurtschool, op basis van waardegedreven onderwijs, met een hoge kwaliteitslat en een werkelijk welkom voor ieder kind, de segregatie kan worden tegengegaan. De Droomschool wil zo’n school zijn.

Initiatiefnemers

“If you can dream it, you can do it”

Ons motto voor ontwikkeling, zelf ervaren, doorgegeven en geïnitieerd!

Ontwikkeling van het onderwijs gericht op ‘dat het beter wordt voor de kinderen’, hand in hand met onze persoonlijke ontwikkeling!

Ruby Haighton: leerkracht, intern begeleider, Integratief Therapeut, MFK-trainer Thea Rentenaar: leerkracht, directeur, onderwijsinspecteur, nu zzp-er Sipke Posma: leerkracht en directeur.

En zo vonden we elkaar in het Amsterdamse onderwijs: alle drie geïnspireerd door “nieuwe” smaakmakers, zoals Stevens, Korthagen, Jutten en door nieuwe ideeën van politici, ondernemers, ouders, kinderen in onze persoonlijke, directe omgeving.

Onze creatie ‘De Droomschool’ stoelt op hun wensen en behoeften, hun visioenen en ondersteuning en sluit aan bij onze wens om het “nieuwe” te creëren, door om te denken, aan te sluiten op wat er is, wat wij vanuit samenwerking meebrengen: veelzijdige onderwijsexpertise, op verschillende lagen, van jonge kind tot bestuur

Oproep

Wij vragen ouders en gelijkgestemde “dromers” met expertise om samen met ons te werken aan De Droomschool.

info[at]trentcc.nl