Bedankt voor je stem!

3

Stemmen

PLAN #43
’De empathische school’
— Adelei van der Velden

Omschrijving

Empathie is de sleutel tot persoonlijke groei en sociale verandering. Wereldwijd erkennen psychologen het grote belang hiervan in opvoeding en onderwijs. Alle kinderen en jongeren hebben baat bij de aanpak van het evidence-based programma Roots of Empathy. Kinderen ontwikkelen of verdiepen hun empathie door regelmatige bezoeken van een moeder uit de omgeving van school met haar baby. Het kind is de leraar: kinderen volgen zijn of haar ontwikkeling en reflecteren op het gevoel van het kind en zichzelf. Het programma leert kinderen zich te weer te stellen tegen pesten en wreedheid. Roots of Empathy van Mary Gordon heeft bewezen agressie te verminderen. Helaas zijn er nog maar vier Europese landen waar het project geÏntroduceerd is. Ik zou zelf graag één van de fakkeldragers zijn van dit project in Amsterdam. Is het niet prachtig zijn als we deze vreedzame manier om emotionele intelligentie te verhogen, hier zouden starten in Nederland? Voor informatie kun je terecht op de website http://www.rootsofempathy.org/en/what-we-do.html. Mary Gordon publiceerde hierover ook haar boek Roots of Empathy. Changing the world child by child. New York (uitg. The Experiment).

Initiatiefnemers

Ik ben een ervaren leerkracht (en moeder) met zowel brede ervaring in het basis- en middelbaar onderwijs en heb mijn hart verpand aan het ideaal om kinderen te leren dat we er allemaal bij horen in de wereld en dat delen de mooiste deugd is die je kunt ontwikkelen. Ik ben ervan overtuigd dat het begin van een vreedzame wereld ligt bij empathie, een waarde die zowel in de opvoeding als in het onderwijs weinig doelbewust wordt pntwikkeld. Ik heb een academische opleiding en spreek en schrijf zowel Engels op referentieniveau C1. Geen onbelangrijk detail aangezien de organisatie Engels heeft als voertaal. Wie dit project wil starten, krijgt een training van de organisatie. Voorwaarde is ook dat samengewerkt wordt met lokale partners die bewezen kwaliteit hebben bij begeleiding van dergelijke projecten. Ik denk dat mijn schoolbestuur met de schoolbegeleiding die zij gecontracteerd heeft, heel goed in staat is dit proces met mij te implementeren. Een nieuwe good practice om op te bouwen!

Oproep

Ik heb mensen in mijn eigen netwerk die interesse hebben.