Bedankt voor je stem!

61

Stemmen

PLAN #29
’De Howard Gardner School’
— Wiske Langeveld

Omschrijving

Mijn nieuwe school is een basisschool met een pedagogisch profiel dat bijna in zijn geheel is gebaseerd op de meervoudige intelligentie-theorie van psycholoog Howard Gardner. Deze theorie stapt af van het gebruikelijke denken over intelligentie. Er wordt uitgegaan van de gedachte dat menselijke vermogens veel verder reiken dan lezen, schrijven en rekenen. Er moet in het onderwijs ook aandacht besteed worden aan capaciteiten als sociaal waarnemingsvermogen, beeldend vermogen en muzikaal vermogen. Door kinderen aan te sporen een volledige reeks intelligenties en talenten te ontwikkelen, verandert mijn school in een opleiding die verder gaat dan einddoelen en die ontwikkeling om te zetten in levensvaardigheden. Deze acht intelligentievormen vallen onder:

  1. Verbaal-linguistisch:
  2. Muzikaal-ritmisch:
  3. Intrapersoonlijk:
  4. Interpersoonlijk
  5. Lichamelijk-kinetisch
  6. Visueel-ruimtelijk
  7. Logisch-Mathematisch
  8. Naturalistisch-ecologisch

Mijn school zou bestaan uit acht tot maximaal tien verticale klassen. Elk van die klassen heeft als kern wat de overdracht van kennis betreft één van de acht intelligentievormen. Wanneer de leerlingen net op deze school beginnen (in groep drie) krijgen zij een zogeheten basisjaar aangeboden waarin elke intelligentievorm aan bod komt als het gaat om de manier hoe educatie over wordt gedragen aan de leerlingen. Daarna kan er aan de hand van sterke individuele begeleiding en driemaandelijkse ouder-en kind gesprekken bekeken worden in welke klas en dus bij welke vorm van intelligentie het talent van het kind het beste tot uiting komt. Het kan echter ook zo zijn dat alles er op wijst dat het talent van kind A het beste tot uiting komt onder intelligentievorm 'logisch-mathematisch,' maar ook onder de vorm 'naturalistisch-ecologisch'. Daarom is het van noodzaak dat kind A naar eigen behoefte vrij kan bewegen in de andere klaslokalen die een andere intelligentievorm hanteren. Hiermee wordt ook een link gelegd naar het feit dat alle vormen van intelligentie met elkaar in verbinding staan. Op deze manier kan er een onderwijsplan worden ontwikkeld dat benefietvol is voor letterlijk elke leerling.

De kernwaarden die centraal staan op mijn school zijn zelfreflectie, sociaal-emotionele ontwikkeling en zelfontplooiing. Dit komt tot uiting in het vak Empowerment dat in elke klas (vanaf groep 3) standaard wordt gegeven. Hierin werken leerlingen aan deze kernwaarden door telkens de volgende vragen te hanteren:

-Wie ben ik?

-Wat doe ik?

-Wat wil ik?

-Wat moet ik ondernemen om mijn doel te bereiken?

Dit is in principe bij elk subject van het vak toepasbaar, maar ook daarbuiten. Door mijn ondervindingen en onderzoek ben ik ervan overtuigd dat er, voor ouder en kind, een zoektocht plaatsvind naar een middenweg tussen alle vormen van onderwijs, van regulier tot Jenaplan. Mijn droom en plan is om deze middenweg doormiddel van dit concept tot leven te laten komen.

Initiatiefnemers

Mijn naam is Wiske Langeveld. Ik ben negentien jaar en studeer momenteel aan het ROCVA. Door de jaren heen heb ik heel wat scholen van binnen gezien,en door een NLD-diagnose en de daaraan gekoppelde dyscalculie was het voor mij lastig om mij als een vis in het water te voelen binnen het reguliere onderwijssysteem. Daarom ben ik zelf de weg naar docentschap begonnen, om hier een verandering te brengen; al is het maar in één klaslokaal, was de gedachte. Ik kwam echter tot de conclusie dat ik als resultaat zeer waarschijnlijk alleen maar teleurgesteld en gefrustreerd voor de klas zou staan, als mijn opvattingen over het onderwijs niet aan zouden sluiten binnen het systeem waarin ik zou werken. Daarom besloot ik een jaar geleden om dit om te draaien. Sindsdien ben ik echt gaan kijken naar intelligentie, om tot de conclusie te komen dat niemand op dezelfde maar leert. Voor kinderen wil ik een ruimte creeren waarin zij in hun beste vorm tot uiting kunnen komen, via welke vorm dan ook.