Bedankt voor je stem!

36

Stemmen

PLAN #45
’De Indische Buurtschool: Betrokken bij de buurt’
— Joyce Neys en Maaike de Boois 

Omschrijving

Voorstel Indische Buurtschool

Ons voorstel voor de Indische Buurtschool is een openbare basisschool met een visie die steunt op twee pilaren. Ten eerste is de school geïnspireerd op het International Baccalaureate Primary Years Programme (PYP). De tweede pilaar wordt gevormd door een sterke focus op Burgerschapsvorming. School is een belangrijke plek voor kinderen waar ze niet alleen kennis op doen, maar waar ze ook worden gevormd als burgers en leren wat het betekent samen een maatschappij te vormen. Deze nieuwe school zou niet alleen buurtbewoners bedienen maar zou ook de buurt verrijken met haar aanwezigheid.

Waarom willen we de Indische Buurtschool

Momenteel is er een homogeen aanbod van basisschoolonderwijs dat vooral gericht is op reparatieonderwijs. Uit gesprekken met ouders blijkt dat veel mensen uitwijken naar scholen buiten de buurt omdat deze beter aansluiten bij hun wensen. Liever blijven deze ouders echter in de buurt. In deze behoefte wil de Indische Buurtschool voorzien.

Hoe willen we de Indische Buurtschool vormgeven

Gebaseerd op PYP wordt de Indische Buurtschool didactisch vormgegeven door kennis en vaardigheden aan te leren vanuit maatschappelijke en persoonlijke thema’s die de 3 domeinen van Burgerschapsvorming raken: democratie, participatie, identiteit. Met dit profiel kan er op een eigentijdse wijze invulling gegeven worden aan onderwijs dat de talentontwikkeling van kinderen vooropstelt.

De thema’s zijn: Wie zijn we, waar zijn we in plaats en tijd, hoe uiten we ons, hoe werkt de wereld, hoe organiseren we ons, hoe delen we de planeet.

Met wie willen we de Indische Buurtschool vormen

Kinderen: Iedereen is welkom op de Indische Buurtschool. De leerlingen voelen zich betrokken bij de Indische Buurt. Het werken met thema’s wordt als uitdagend ervaren. Een actieve rol in de onderwijsuitvoering wordt gestimuleerd.

Ouders: Ouders spelen een actieve rol in de school. Dit kan zowel faciliterend (bijv door thema’s vanuit eigen professie te behandelen, oudercommissies) als ondersteunend (bijv voorleesouder, samen erop uit).

Leraren: De spil van de school en werken samen met kinderen, ouders en ondersteuners. Hebben een actieve rol in onderwijsontwikkeling en –innovatie en betrekken de buurt in het onderwijs. Ze hebben een grote verantwoordelijkheid en directe invloed op het goed functioneren van de school en voelen zich verbonden met de visie en didactiek van de Indische Buurtschool. Dit zorgt voor kwalitatief hoogstaand onderwijs.

Buurt/gemeente: Er is een groot aanbod van openbare faciliteiten. Zo zijn er een zwembad, bibliotheek, sporthal, bioscoop, theaters, het Tropenmuseum, keuken (Meevaart), speeltuinen en sportvelden, Jeugdland en Maakland, het Flevopark, openbare moestuinen en een treinstation. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de Indische Buurtschool een actieve samenwerking met de buurt aangaat. Alleen op die manier ontstaat er een optimale leeromgeving voor kind en buurt.

Initiatiefnemers

Joyce Neys woont met veel plezier in de Indische Buurt en is moeder van een dochter (2,5). Ze maakte tot voor kort deel uit van het creatieve collectief Inktfisk dat werkruimte bood aan freelancers in Amsterdam Oost. Ze is wetenschappelijk docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is bijna klaar met haar promotieonderzoek naar online media en nieuwe vormen van burgerschap. Ze is ook een actief lid van de Oudercommissie. Ze hoopt de Indische Buurtschool te kunnen gaan stichten!

Maaike de Boois woont sinds anderhalf jaar in de Indische Buurt en is moeder van twee dochters (2,5 en 0). Zij is werkzaam op de Hogeschool Utrecht op het gebied van onderwijskwaliteit en onderzoek naar Werken in een gedwongen kader. Daarnaast schrijft ze als socioloog een proefschrift over de Geschiedenis van de Nederlandse andragologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft zelf gewerkt als IB-docent in Houston TX.

Oproep

De Indische Buurtschool haalt inspiratie uit 2 specifieke benaderingen: PYP en Burgerschapsvorming. Mensen met expertise in een van deze gebieden die hun ervaringen zouden willen delen nodigen we van harte uit contact op te nemen via onderstaand emailadres. Punten van verdere overweging en waar we graag van gedachten over zouden wisselen met mensen met ervaring en expertise zijn: flexibele schooltijden en/of de verlengde schooldag, de integratie van buitenschoolse opvang en regulier onderwijs, gezond (en warm) eten op school.

indischebuurtschool[at]gmail.com