Bedankt voor je stem!

350

Stemmen

PLAN #103
’De nieuwe school: samenwerking die past bij de huidige tijd!’
— Jiska Horn

Omschrijving

DE NIEUWE SCHOOL:

Onze nieuwe school wordt een organisatie die enerzijds verdieping en vooruitgang biedt in de manier van leren voor elk kind, en anderzijds verbinding legt tussen opvang, onderwijs, ouders, sport, cultuur, muziek, jeugdwerk. Uitgangspunten zijn geweest:

• Cohesie in de maatschappij begint met een gezamenlijke visie en benadering door de verschillende opvoedpartners (zoals ouders, docenten en opvang)

• Kinderen die ontwikkeling willen bieden waarmee zij later het beste halen uit zichzelf en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij: gericht op zelfbewustzijn, zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel.

• Ontwikkeling van kinderen volgt vanuit ontwikkeling van onszelf.

• Stress, gehaast en druk verminderen door rust te bieden aan kinderen en aan te sluiten op de behoeften van gezinnen (en daarmee ook aan het gezinsleven waar de kinderen aan deelnemen)

SAMENWERKING DIE PAST BIJ DE HUIDIGE TIJD:

Het is een centrum dat gezinnen ondersteunt bij kindontwikkeling, een belangrijke functie vervult in de wijk, en open is van 07.00-22.00 uur. Ouders verbinden zich aan 3 lange dagen (tot 18.00 uur) en 2 korte dagen (tot 15.00 uur), waarin onderwijs, ontspanning en cultuur met elkaar verweven zijn. Door de lange dagen wordt efficiënt omgegaan met de tijdsindeling van sportclubs, muzieklessen, buitenschoolse activiteiten, huiswerkbegeleiding en nog veel meer. Op de korte dagen hebben de kinderen dan ook echt vrij, waardoor zij meer rust ervaren en er meer rust in het gezinsleven is.

Er wordt bovendien efficiënt en kostenvriendelijker gebruik gemaakt van ruimtes door deze gecombineerd in te zetten voor andere diensten voor kinderen en gezinnen (zoals bijvoorbeeld verloskunde, voedingsdeskundige, logopedist, consultatiebureau etc.). De aantrekkingskracht van dit centrum zal groot zijn en een voorbeeld voor hoe we een daadwerkelijke sterke cohesie krijgen in de samenleving. Een gezamenlijk gedeelde visie over de opvoeding van kinderen tussen docenten, ouders, opvang en andere opvoedpartners is belangrijker dan ooit.

INNOVATIEVE PEDAGOGISCHE VISIE DIE HET BESTE UIT KINDEREN HAALT:

Naast meerdere functies van de ruimtes en het gebouw, is de innovatieve diepgang van de school belangrijk. Gericht op de stap naar een verantwoordelijke world citizen wordt aandacht gegeven aan alle elementen die belangrijk zijn in de ontwikkeling van een kind daar naartoe. Persoonlijke ontwikkeling die bij elk kind zijn of haar talenten naar bovenhaalt, aansluit bij diens interesses en het beste uit elk kind haalt, in een omgeving waar zelfvertrouwen groeit en zelfbewustzijn wordt getraind zodat kinderen zich beter gaan voelen en ervaren wát en waaróm ze iets doen of leren. Maar ook samenwerken, goed burgerschap, cultuur en milieu zullen belangrijke thema’s zijn. Kinderen hun eigen wil, interesse, verantwoordelijkheidsgevoel en ambities worden hierdoor aangesproken en vergroot.

Initiatiefnemers

COMPANANNY

CompaNanny gelooft in een betere wereld, en bouwt elke dag aan de generaties die daar aan bijdragen. CompaNanny ziet kinderen vanuit het perspectief van de maatschappelijke tijdgeest waarin ze opgroeien.

Het belangrijke alomvattende doel van de CompaNanny filosofie is dat deze iedereen inspireert die een rol heeft in de begeleiding van kinderen (zoals pedagogisch medewerkers, docenten en ouders) en hen uitdaagt de grenzen van kwaliteit en pedagogische diepgang te durven verleggen in de omgang met kinderen. Van groot belang hierbij is dat men de processen die hiermee samenhangen alsmede elkaar kritisch wil blijven bekijken en waar nodig blijft verbeteren. Ontwikkeling van kinderen volgt vanuit bewustzijn en ontwikkeling van onszelf. CompaNanny heeft meer dan 12 jaar ervaring in kindontwikkeling (kinderopvang, buitenschoolse en tussen schoolse opvang en opvang bij ouders thuis). Het is al jaren onze droom om deze school op te zetten.