Bedankt voor je stem!

109

Stemmen

PLAN #113
’'De Ont-Wikkeling', basisonderwijs gestoeld op 3 pijlers: Mentale, Emotionele/Spirituele en Fysieke ontwikkeling’
— Ingeborg Ertinger

Omschrijving

Mijn nieuwe basisschool ‘De Ont-Wikkeling’ is een school voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De nieuwe basisschool draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen vanuit het principe dat kinderen goed zijn zoals ze zijn. Het onderwijs van De Ont-Wikkeling stoelt op 3 pijlers: Mentale, Emotionele/Spirituele en Fysieke ontwikkeling van het kind. De school stelt zich tot doel om de kinderen te begeleiden in hun unieke weg naar een autonoom leven dat in verbinding is met de maatschappij.

Voor de praktische uitwerking van dit plan is een samenwerkingsverband tussen de nieuwe basisschool, ouders/verzorgers, kinderen en de stad Amsterdam belangrijk.

1) Mentale ontwikkeling:

Uitgangspunt is dat er aan ieder kind een basisniveau wordt meegegeven via een basiscurriculum. Hierin zullen in ieder geval de domeinen taal, rekenen, de maatschappij/de natuur, verzorging, leren denken en technologie worden vertegenwoordigd. Het basiscurriculum omvat ook de ontwikkeling van een aantal vaardigheden zoals verantwoordelijkheid nemen, doelen stellen, plannen en organiseren en communiceren. Daarnaast zal de school ieder kind de mogelijkheid geven zijn/haar talenten en passies te ontdekken en te versterken.

Graag zou ik de verschillende (veranderende) maatschappelijke behoeften een grote rol in het aanbod van het lesmateriaal laten vormen. Zo lijkt mij anno 2015 de Engelse taal en kennis en vaardigheid van technologie en informatica en het ontwikkelen en laten uitvoeren van zorgtaken geen overbodige luxe.

2) Emotionele en spirituele ontwikkeling:

Binnen deze pijler zijn het bewust laten worden van het gevoelsleven, het versterken van het zelfvertrouwen en de ontwikkeling van autonomie belangrijk. De emotionele ontwikkeling laat ik graag hand in hand lopen met de mentale ontwikkeling van de kinderen. In de nieuwe school wordt ruime aandacht besteed aan yoga, meditatie, dans, muziek, kunst en handenarbeid. Deze activiteiten versterken het contact met het innerlijke gevoelsleven, vergroten het zelfvertrouwen, zorgen voor meer verbinding tussen de kinderen onderling en zorgen vaak ook voor plezier. Door de focus op school te leggen op het ervaren van positieve gevoelens kan school een veilige plek zijn. Vanuit veiligheid kan worden bijgedragen in het versterken van het vertrouwen dat een kind goed is zoals het is en in de begeleiding van de kinderen om hun talenten en passies te ontdekken en te versterken.

3) Fysieke ontwikkeling

De derde pijler van de nieuwe basisschool is de fysieke ontwikkeling van de kinderen. Om de kans op een gezonde fysieke ontwikkeling optimaal te maken wordt op school iedere dag tijd besteed aan sport, bewegend spel, yoga en/of dans. Ook zal het opdoen van kennis over en het maken van voedsel vast onderdeel worden van deze pijler. Hierbij gaat De Ont-Wikkeling graag samenwerkingsverbanden aan met diverse Amsterdamse sport-en spel en 'voedsel plaatsen' ( zoals een kinderboerderij en volkstuin).

Initiatiefnemers

Ik ben Ingeborg Ertinger, vrouw van 39, moeder, vrouw van, vriendin, inwoner van Amsterdam, ondernemer en coach. Zelf in eerste instantie opgeleid via een onderwijssysteem gebaseerd op het Hoofd. Later, in een verdere ont-wikkelingstocht steeds meer Hart en Lichaam toegevoegd, wat heeft geleid tot een completer leven.

In mijn coachingspraktijk in Amsterdam kom ik veel mensen tegen die net als ik op school niet hebben geleerd om goed te voelen, te luisteren naar hun lichaam en te leven in verbinding met die twee.

Wat zou het toch mooi zijn als wij volwassenen hetgeen wij hebben geleerd aanvullen met hetgeen wij hebben geleefd en onze nieuwe inzichten doorgeven aan onze kinderen!

Oproep

Ik ben op zoek naar mensen met ervaring in onderwijskunde, financiën en juridische kaders. Ook werk ik dit plan graag uit met gepassioneerde mensen met ervaring en/of talent in minimaal een van de drie pijlers van dit plan!

iertinger[at]yahoo.com