Bedankt voor je stem!

241

Stemmen

PLAN #88
’De schatrijke school: dé school waar elke leerkracht elk kind echt bereikt.’
— Jelte van der Kooi

Omschrijving

In deze schatrijke school zie ik:

• Ruimten vol kinderen die met plezier leren, hard werken, nieuwsgierig zijn, uitdagingen durven oppakken, elkaar en de omgeving met respect behandelen.

• Een leerkracht die weet waar het gedrag van elk kind zijn oorsprong heeft.

• Een leerkracht die weet hoe hij elk kind op de beste manier kan benaderen, kan bereiken en kan stimuleren.

• Kinderen die op een positieve manier met elkaar omgaan.

• Betrokken ouders die meedenken.

• Een leerkracht die ziet wanneer een kind in distress raakt en het kind daar uit kan halen.

• Een schoolinrichting die tegemoet komt aan de verschillende omgevingsvoorkeuren waarin kinderen het beste leren.

• Kinderen die leren vanuit een intrinsieke motivatie

De basis van de schatrijke school is het evidence based gedachtengoed van Taibi Kahler waarbij het uitgangspunt is: ik ben OK/ jij bent OK. Dit gedachtengoed is uitgewerkt in een praktisch en resultaatgericht model: het Process Communication Model® (PCM).

Kennis van en werken vanuit het Process Communication model® zorgt voor de volgende opbrengsten:

• Ik stem communicatie beter af op (de psychologische) behoefte van de individuele leerling

• Ik beïnvloed mijn eigen energiehuishouding positief

• Ik kan beter omgaan met mijn eigen stress

• Het contact tussen kinderen onderling wordt verbeterd

• Het leerrendement wordt verhoogd

• Teamontwikkeling verloopt meer soepel

• Ouderbetrokkenheid wordt vergroot

• Agressie en ineffectief gedrag in de klas wordt verminderd

• Het plezier in leren en ontwikkelen wordt vergroot

• Ik krijg een meer effectief klassenmanagement

• Het kind dat nieuwsgierig is en trots op wat hij bereikt

Het Process Communication Model® (PCM) is een gedragsmodel en wordt in Amerika al ruim 35 jaar succesvol gebruikt als een gestructureerde methodiek om samenwerking, leidinggeven, coaching, klantrelaties, trainingen etc. soepeler en efficiënter te laten verlopen en betere resultaten te behalen.

In Nederland hebben via mij de afgelopen twee jaar 1200 leerkrachten tijdens workshops en lezingen kennis gemaakt met PCM. Meer dan twintig schoolteams zijn meer intensief in aanraking gekomen met PCM om met behulp van het gedachtengoed de kracht van de leerkracht te versterken.

Initiatiefnemers

Jelte van der Kooi (1965) is onderwijsmens. Jelte brengt als trainer organisaties en mensen in beweging. Hij verbindt door te prikkelen en te spelen met nieuwsgierigheid. Hij is schrijver, verteller en creatief denker en heeft verschillende publicaties op zijn naam staan. Zijn doel is om de betrokkenheid van elk kind bij het leren te vergroten. Sinds 8 jaar is hij werkzaam als trainer/adviseur/coach/schoolbegeleider en sinds begin 2013 traint hij leerkrachten om objectief te observeren met behulp van PCM, kijkt hij in klassen en laat schoolteams weer nadenken waar het echt om gaat: contact met elk kind. Zijn, door PCM Nederland ondersteunde ambitie, is dat binnen tien jaar iedereen binnen Primair Onderwijs in NL “Versterk je leerkracht” kent en dat in Amsterdam de eerste schatrijke school staat. In dit concept wordt hij ondersteund door PCM Nederland (Patricia Antersijn en Edith Doosje. Beiden zijn ze ook gecertificeerd PCM trainer/coach).