Bedankt voor je stem!

3

Stemmen

PLAN #118
’De School van mijn Buurt’
— Lucienne Lelie

Omschrijving

Mijn nieuwe school is een "School van de buurt", in eerste instantie voor voortgezet onderwijs, voor iedereen die wil leren leren voor zijn of haar toekomst. De school verzorgt een minimum-aanbod van (kern)vakken dat ervoor moet zorgen dat leerlingen een erkend diploma kunnen halen zodat zij kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding.

Daarnaast kan met behulp van diverse aanbieders je eigen vakkenpakket ofwel vaardighedenpakket gerealiseerd worden. Afhankelijk van de vraag van de leerlingen, ouders, de omgeving, de tijd en ga zo maar door, kan je kiezen uit een breed aanbod van opleidingen en cursussen; denk alleen al aan instituten als LOI, NHA en NTI en de vele mogelijkheden via internet. De gedachte daarachter is dat (veelal commerciële) partijen en initiatieven van particulieren veel flexibeler kunnen inspelen op wensen van hun afnemers; ze kunnen sneller en beter een nieuw aanbod doen, lees: nieuwe vakken of cursussen aanbieden. Iedereen heeft zijn voorkeur in hoe ze iets leren/aangeboden krijgen en vooral wat je wil leren. Waarom zou een havo/vwo leerling geen kookles kunnen krijgen of waarom kan een vmbo basis of kaderleerling niet een extra taal kiezen?

Daarnaast is school een plek waar je elkaar kan ontmoeten, van waaruit je gestimuleerd wordt om nieuwe dingen te leren en vooral om van elkaar te leren. Belangrijk is het dan om je veilig te voelen, te weten dat je jezelf kan zijn. De school biedt ruimte aan ouders en kinderen die bijvoorbeeld hun eigen taal willen leren, en ruimte aan diezelfde ouders en kinderen die de Nederlandse taal (beter) willen leren. Een ander voorbeeld zijn de verplichte excursies of gymlessen waar niet iedereen aan mee wil doen om wat voor reden dan ook. Door het anders te organiseren, meer afgestemd op wat de 'klanten willen', bereik je waarschijnlijk meer. Gym/sport moet, maar moet het altijd op school in een bepaald lesuur? in samenspraak met diverse sportverenigingen en -clubs kan ook hier gekozen worden uit een groot aanbod.

Deze nieuwe school staat of valt met een goed inzicht in de vraag naar en aanbod van onderwijs en goed inzicht in wat nodig is om een diploma/startkwalificatie te behalen en goede begeleiding van het individuele leerproces van iedereen die wil leren.

Initiatiefnemers

Op de scholen van mijn inmiddels grote kinderen ben ik als ouder altijd lid geweest van de oudercommissie en/of medezeggenschapsraad van de po en vo scholen. Daarnaast heb ik in 2003 mijn lesbevoegdheid gehaald en ben ik als docent en stafmedewerker aan de slag gegaan in het voortgezet onderwijs van Amsterdam. Door deze 'dubbelfunctie' krijg je een goed inzicht en overzicht van alle mogelijkheden en onmogelijkheden van schoolorganisaties die een spagaat maken tussen alle (wettelijke)voorschriften van degene die bekostigd, en de wensen van leerlingen en hun ouders, personeel en niet in de laatste plaats de omgeving.

Dit idee voor een "School van de Buurt" is ontstaan uit de wens om scholen/plaatsen te creëeren waar op den duur iedereen terecht kan voor Passend Onderwijs: in eerste instantie de huidige en nieuwe generatie en op langere termijn iedereen die wil blijven leren. Belangrijk is je terecht kan voor alle opleidingen omdat er onderwijsmensen zijn die je vooruit helpen.