Bedankt voor je stem!

111

Stemmen

PLAN #31
PLAN DOOR NAAR DE INCUBATOR!
’De trampoline: Een school die kansen vergroot voor kinderen in Nieuw West’
— Dylan Hyman en Ana Babic

Omschrijving

Het verschil tussen leerlingen die veel kansen krijgen en leerlingen die weinig kansen krijgen wordt alleen maar groter. Onze nieuwe school vergroot kansen voor leerlingen in Nieuw-West. Dit bereiken we door zowel degelijk kennisonderwijs te geven als vakken die de creativiteit en denkvermogen stimuleren. Basisaanname van ons concept is dat intelligentie niet vaststaat maar juist kan groeien door de prikkelende omgeving en hoge verwachtingen.

We willen in een vroeg stadium betrokken zijn door een samenwerking aan te gaan met het lokale OKC in Nieuw-West, daar bieden we ondersteuning aan ouders van kinderen die risico lopen op een achterstand in taal of algemene ontwikkeling. Dit doen we door een Baby University aan te bieden waar ouders onder begeleiding van experts leren experts hoe ze, ook in hun eigen taal, de ontwikkeling van hun kinderen kunnen verrijken. Vervolgens komen onze toekomstige leerlingen eerst naar onze eigen voorschool waar er veel aandacht is voor het eigen maken van concepten en taal, en ook bewegen en spel.

In onze basisschool werken hechte teams van autonome leerkrachten/onderwijsontwikkelaars om het beste uit elk kind te halen. In de ochtend werken de kinderen, desnoods jaargroepdoorbrekend, aan een compromisloos programma van kennis en basisvaardigheden. ‘s Middags werken de kinderen aan hogere orde denkvaardigheden door in projectvorm te werken aan uiteenlopende onderwerpen, van bijvoorbeeld filosofie, techniek of ondernemerschap. Op deze manier komen talenten van kinderen naar voren die anders niet gezien of ontplooid worden. Leerlingen, leerkrachten en ouders creëren een cultuur waar ze trots zijn op hun school en prestaties.

Onze school groeit door met onze leerlingen tot ze 16 zijn. We geloven dat meer van onze kinderen deel zouden nemen aan het hoger onderwijs als ze langer de tijd krijgen om te laten zien wie ze zijn en wat ze echt kunnen. Onze begeleiding loopt door tot ze een MBO, HBO of WO diploma krijgen.

Wij als samenleving gaan een toekomst tegemoet waar de talenten van iedereen hard nodig zullen zijn; talenten die op dit moment niet eens de kans krijgen om te ontstaan bij sommige kinderen. Op onze nieuwe school krijgen alle kinderen die kans!

Initiatiefnemers

Wij werken allebei 15+ jaar in het onderwijs in Amsterdam: de een als PO-juf en de andere als docent in het VO. Ook werken we op verschillende soorten scholen : de een in Nieuw West en de ander op een VWO school in Zuid.We misten de overbrugging tussen onze scholen. Waarom kwamen er zo weinig kinderen uit Nieuw West naar het VWO in Zuid? Waarom heeft de een met hoogopgeleide ouders te maken en de ander bijna uitsluitend met ouders die weinig opleiding hebben genoten? Daarbij speelt afkomst ook een rol. Niet alleen van de ouders van de kinderen waar we mee werken. Wij zijn namelijk ook op latere leeftijd naar Nederland gekomen. Toch hebben wij, als hoogopgeleiden uit westerse landen, minder barrières op weg gevonden dan sommige kinderen die in dit land geboren zijn. Deze scheve verhouding tussen groepen in onze samenleving kunnen we rechtzetten. Door een vernieuwde focus focus op emancipatie via onderwijs, krijgt een jonge generatie wel dezelfde kansen als hun stadsgenoten.