Bedankt voor je stem!

14

Stemmen

PLAN #121
’een Franse School’
— Aviva Boissevain

Omschrijving

De Franse school is een school voor tweetalig onderwijs, met Frans als tweede taal naast Nederlands. De school onderscheidt zich van bestaande overheidsscholen in Amsterdam doordat in alle groepen het Frans wordt onderwezen en er, naast het Nederlands, in het Frans wordt lesgegeven.

De school onderscheidt zich van bestaande Amsterdamse scholen met tweetalig onderwijs, waar de tweede taal doorgaans Engels is.

Een belangrijke reden voor de keuze voor Frans is een historische: ons land kent een Franstalige traditie van eeuwen (‘Je maintiendrai’). In de 17e, 18e en 19e eeuw was in Nederland en Amsterdam in het bijzonder het Frans op grote schaal gemeenschappelijk communicatiemiddel voor alle inwoners met een verschillende moedertaal. In de jaren dat Nederland bij Frankrijk hoorde (1810-1813) was Frans de officiële taal van ons land. In het Nederlandse onderwijs was Frans tot ver in de twintigste eeuw belangrijker dan Engels.

De tweede reden is een economische: ons bedrijfsleven heeft groot belang bij werknemers die Frans beheersen. Het Nederlandse bedrijfsleven exporteert jaarlijks voor ruim 36 miljard euro naar Frankrijk. Uit onderzoek blijkt dat 11% van de exporterende bedrijven niet in staat is commerciële kansen te benutten vanwege gebrekkige communicatie. Ander onderzoek toont dat marktverlies en het stagneren van groei van Nederlandse export voor een aanzienlijk deel te wijten is aan een gebrek aan talige competenties, waaronder in het Frans. (Bronnen: CBS en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.)

Ons onderwijs in het Frans lijdt onder ‘concurrentie’ van o.a. Engels. In de onderbouw is Frans verplicht, toch kiezen weinig leerlingen deze taal voor het eindexamen, noch voor een studie in de taal op universitair niveau. Nederlanders kunnen steeds minder goed Frans lezen, laat staan schrijven of spreken.

Een derde reden is een maatschappelijke: ruim twintig procent van niet-westerse Nederlanders in Amsterdam is afkomstig uit landen waar Frans de voertaal is voor overheid en handel. Een school waar mede in het Frans wordt lesgegeven kan integratie tussen Nederlanders en nieuwe Nederlanders bevorderen.

De vierde reden is een didactische: leerlingen die op Nederlandstalige scholen een taalachterstand hebben doordat ze thuis een andere moedertaal spreken, hebben deze achterstand op de Franse School mogelijk minder. Wellicht hebben ze zelfs een voorsprong op hun Nederlandstalige klasgenoten.

Initiatiefnemers

Aviva Boissevain stamt af van Franse hugenoten die in 1685 Frankrijk ontvlucht zijn. Vanwege de geloofsvervolgingen door de katholieken ten opzichte van de protestanten week deze familie eerst uit naar Bordeaux en daarna naar Amsterdam. Daar vestigde deze vluchtelingenfamilie zich omstreeks 1691 onder de naam Boissevain. Berooid kwam stamvader Lucas Boissevain in Nederland aan, maar deze vluchtelingen wisten aan het werk te komen als bankiers, reders, journalisten, hoogleraren, kunstenaars en gemeentebestuurders, dankzij hun verscheidenheid in activiteiten op economisch, sociaal, wetenschappelijk, bestuurlijk en kunstzinnig gebied.