Bedankt voor je stem!

377

Stemmen

PLAN #117
PLAN DOOR NAAR DE INCUBATOR!
’een Latijnse School’
— Aviva Boissevain

Omschrijving

Werkwijze

De Latijnse School geeft onderwijs aan leerlingen van 6 tot 16 jaar en bereidt in tien jaar tijd voor op het academisch onderwijs en het behalen van het vwo-diploma. Het programma is gebaseerd op het studieprogramma van antiek en middeleeuws Europa.

Het verschil tussen de Latijnse School en het gymnasium-onderwijs bestaat o.a. in:

  1. Lesaanbod: de vakken worden verdeeld in een ‘trivium’ van taalvakken (grammatica, retorica, logica) en een ‘quadrivium’ van rekenvakken (rekenkunde, meetkunde, muziektheorie, astronomie).

  2. Talenonderwijs: als belangrijk middel om efficiëntie te bereiken hanteert de Latijnse School voor leerlingen een verblijf van twee maanden in het land van de te leren taal.

  3. Muziek: De Latijnse School betrekt professionele musici in het dagelijkse schoolleven.

  4. Sport: voor een optimale ontwikkeling van lichaam en geest is sport essentieel. Regelmatig bewegen bevordert de leerprestaties en -vorderingen. Op de Latijnse School krijgen alle leerlingen dagelijks een uur gymnastiek.

  5. Doorlopende leerlijn: bijzonder aan de Latijnse School is dat er geen kloof is tussen basis- en middelbare school. Hierdoor kunnen de doorlopende leerlijnen worden bewaakt. Dit vergemakkelijkt bovendien het inzetten van expertise van docenten uit het voortgezet onderwijs in het primair onderwijs.

  6. Klassengrootte: als voorwaarde om het gewenste niveau te bereiken hanteert de Latijnse School een klassengrootte van maximaal 20 leerlingen.

  7. Gepersonaliseerd leren: geholpen door digitaal lesmateriaal wordt maatwerkonderwijs mogelijk.

Hiernaast biedt de Latijnse School les in andere klassieke en moderne talen (Arabisch, Chinees); artistieke en literaire activiteiten (kalligrafie, paleografie); exacte wetenschappen (programmeren en informatica).

Doel

De Latijnse school wil de volgende generatie de klassieke vorming teruggeven die ons land heeft gedragen en culmineerde in een Gouden Eeuw. Een noodzakelijke voorwaarde om beschavingen te leren kennen en respecteren is het zich verdiepen in de eigen wortels en geschiedenis. Het doel is om leerlingen in staat te stellen zich in verschillende talen uit te drukken, zich te vormen in kritisch denken en handelen en het ontplooien van initiatief: te redeneren met hart en geest en een open kijk te hebben op andere culturen, met een onderzoekende en ondernemende houding die nieuwe samenwerkingsvormen bevordert.

De Latijnse School waarborgt een hoog niveau in talen, exacte wetenschappen, kunst en cultuur. Het onderwijs aan de Latijnse School levert een erkend diploma op en maakt het leerlingen mogelijk om iedere studie in het hoger onderwijs te volgen.

Toegevoegde waarde

De Latijnse School realiseert een schooltype waarmee tegemoet wordt gekomen aan de vraag naar klassiek onderwijs in onze samenleving en in Amsterdam in het bijzonder (Het Parool, dd 20.05.15, NRC Handelsblad, dd 19.03.11 ). Het onderwijsconcept van de Latijnse School is in andere landen zeer succesvol (o.a. België en Italië).

Initiatiefnemers

Aviva Boissevain: studeerde Klassieke Talen en Theologie aan de UvA en Muziek aan het Utrechts Conservatorium. Als voorzitter van het Nederlands Genootschap voor Paleografie ontvangt zij vaak verzoeken van wetenschappers voor transcriberen en vertalen van bronnen die voor hen ontoegankelijk zijn vanwege taal- en leesbarrières. Steven Leefers: studeerde Klassieke Talen, Geschiedenis en Filosofie aan de UvA en UU. Hij is docent bij de Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia en programmeur voor een uitgeverij.

Hilde Soldaat: studeerde Geschiedenis aan de UvA. Zij doceert Geschiedenis in het voortgezet onderwijs en is auteur van digitaal lesmateriaal. Athenaeum Illustre: Amsterdamse vereniging die zich inzet voor actieve beoefening van Latijn, in aanvulling op het aanbod aan Nederlandse universiteiten en gymnasia. Heeft tot doel het bevorderen van de wetenschappen en geleerdheid in de Westerse traditie. Addisco Onderwijs: doceert Klassiek Grieks, Latijn, 'leren leren', geheugentechniek.

Oproep

Voor het uitwerken van bovenstaand plan zoeken wij mensen met expertise op het gebied van:

  1. Financiën, m.n. wat betreft het talenonderwijs (verblijf buitenland) en klassengrootte (max. 20 leerlingen, liefst minder)

  2. Digitale leermiddelen: leerlingen overhoren zichzelf woordjes met een computerprogramma: bestaan deze ook voor grammatica-oefeningen? Vooral met een competitief element erin werkt dit vaak zeer motiverend.

  3. Lesmethodes moderne talen: De standaardboeken gaan doorgaans over saaie, alledaagse onderwerpen: de verhalen bij de lesstof hebben onderwerpen als ‘fietsen in de dorpsstraat'.

avivaboissevain[at]hotmail.com