Bedankt voor je stem!

83

Stemmen

PLAN #108
PLAN DOOR NAAR DE INCUBATOR!
’Een onderwijsgemeenschap van en voor 0-18 jaar’
— Saskia Grotenhuis

Omschrijving

Mijn nieuwe school is een onderwijsgemeenschap voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De onderwijsgemeenschap bestaat uit scholen voor verschillende leeftijdsfasen, aansluitend op de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen en jongeren, zonder de bestaande selectieve drempels. De scholen werken samen onder een bestuur. De pedagogische relatie tussen docent en kind/leerling, als een interactieve relatie, is de kern van het onderwijsproces. Samen leren en werken in betekenisvolle, uitdagende en veilige leeromgevingen, is voor iedereen, docent en kind/leerling, het uitgangspunt.

Vorming en ontwikkeling gaan hand in hand, pedagogen, onderwijskundigen, vakdocenten, filosofen, kunstenaars en sportmensen vormen samen met de leerlingen een lerende gemeenschap. Ook ouders en de omgeving zijn actief betrokken. De school als oefenplaats, waar leerlingen worden uitgedaagd verbanden te leggen tussen wat ze leren van elkaar en de wereld om hen heen. De onderwijsgemeenschap is een inclusieve vorm van onderwijs, die jongeren met verschillende cognitieve capaciteiten en interesses in staat stelt het beste uit zichzelf en elkaar te halen. Waar in de eerste onderwijsfasen de kinderlijke ontwikkeling gericht op individuatie en socialisatie leidend zijn, wordt gaandeweg de kwalificatiefunctie belangrijker

De inspiratie wordt gevormd door oude en nieuwe pedagogen als Dewey en Biesta, bestaande praktijk voor en van jonge kinderen in Reggio Emilia, de eigen werkwijze van samenwerkend leren met extra kansen van OSB, en de focus op het zelf ontdekken en maken van de Fablabs van het MIT.

Niet selectie maar kansen van kinderen zijn het uitgangpunt voor overgangen: - de ‘eerste school’ van jonge kinderen van 0 tot 7 jaar (verdeeld over de eerste fase van 0 tot 3 jaar en van 3 tot 7 jaar, de ‘kleuterperiode’), waarin ontwikkeling en samen spelen en leren de basis zijn - de vijfjarige basisschool van 7 tot 11 jaar, waarin het leren van de basisvaardigheden zoals lezen en rekenen, maar ook redeneren en denken, creeren en maken, bewegen en muziek maken centraal staan. - de driejarige middenschool van 11 tot 14 jaar, waarin vakonderwijs samengaat met creatieve, sportieve en maakvakken, en waarin de individuele kwaliteiten en capaciteiten samen met de eigen interesses van leerlingen alle kans krijgen zich te vormen en ontwikkelen, met extra aanbod en presteren op verschillende niveaus. - de middelbare school van 14 tot 17/18 jaar voor beroeps- en algemeen vormend onderwijs voorbereidend op mbo, hbo of wo, en combinaties hiervan. Anders dan nu biedt het beroepsonderwijs een combinatie van vmbo en een jaar mbo uitmondend in een startkwalificatie, net als havo en vwo.

De scholen staan bij elkaar op een plek in Amsterdam (A’dam Noord of b.v. Duivendrecht of Diemen), waar kinderen met alle diversiteit, die Amsterdam rijk is, elkaar ontmoeten, zich vormen en ontwikkelen met en door elkaar.

Initiatiefnemers

Als bestuurder/directeur van de OSB, heb ik de afgelopen jaren de praktijk van een geinspireerde en betrokken leeromgeving ervaren, waarin kansen ipv selectie, ontwikkeling ipv leerrendement centraal staat, waarin samenwerken en diversiteit samengaat met individuele talentontwikkeling.

Ik wil dit plan graag ontwikkelen met mensen die mijn passie delen voor niet selectief maar kansrijk onderwijs en voor samen leren en werken niet beperkt door de bestuurlijke verhoudingen in het funderend onderwijs en van de kinderopvang en voorschoolse programma’s van dit moment. Dit plan kan ook alleen ontwikkeld worden in samenwerking met mensen uit de bestaande verschillende praktijken en van opvang, begeleiding en onderwijs, zowel uit basis als voortgezet onderwijs. De mogelijkheden van het samenwerken tussen bestaande praktijken moet dan ook worden onderzocht.