Bedankt voor je stem!

88

Stemmen

PLAN #89
’Een school die de wereld naar binnen haalt en waar betekenisvol geleerd wordt.’
— Lotte Hidding

Omschrijving

Heterogene stamgroep en homogene instructiegroep

Op onze school zitten leerlingen in stamgroepen met drie verschillende leerjaren. Voor instructies van kernvakken komen leerlingen dagelijks in homogene groepen samen bij een andere leraar. De leerling profiteert dan zowel van de sociale omgeving die een heterogene groep biedt, als van de voordelen bij instructie op niveau in homogene(re) groepen.

Miniatuurmaatschappij

In de stamgroep wordt thematisch en projectmatig gewerkt aan wereldoriëntatie, culturele - en kunstzinnige vorming, techniek, levensbeschouwing, burgerschapsvorming en sociaal-emotionele vorming. Met mediatheek, atelier en laboratorium bieden we plek, materiaal en middelen om leerlingen te laten ontdekken, onderzoeken en zich te laten inspireren. Oude en nieuwe ‘ambachten’ worden de school binnen gehaald om talenten en vaardigheden van leerlingen aan te boren en te ontwikkelen. Daarmee leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van een breder wereldbeeld, waarbij het kind leert buiten de eigen kaders te denken.

Agile leren

Er wordt gewerkt volgens het ‘agile’ leren: kinderen leren in zelforganiserende teams creatieve oplossingen bedenken voor ingewikkelde betekenisvolle vraagstukken. Leerlingen stellen in kleine groepjes doelen, maken plannen en kijken terug naar wat ze in het proces geleerd hebben. Naast het van en met elkaar leren, zorgt dit voor een op verbetering gerichte mindset. Begeleiden van de ontwikkeling van de executieve functies is een belangrijk aandachtspunt van de leraar. Kinderen worden eigenaar van hun eigen leerproces en leren onderzoekend in een betekenisvolle context.

Verbinding

In een samenleving die steeds meer in het teken staat van het individu wordt onderlinge samenhang en sociale cohesie belangrijker om iets tot stand te laten komen. Door kinderen steeds met elkaar in contact te brengen over wat ze gedaan hebben en hoe ze het gedaan hebben, leren ze van elkaars ideeën en oplossingen. Dat dit zowel in homogene als heterogene setting gebeurt, werkt verrijkend voor het kind.

Beweging en muziek

Dagelijks wordt gestart met beweging en/of muziek. Dit komt niet alleen ten goede aan de behoefte van leerlingen om te bewegen, of ten behoeve aan fitheid en gezondheid. Het is mede ter stimulering van de cognitie, vergroten van het leereffect en het leren focussen. De fysieke ruimte is ook ingericht op beweging tijdens werken en leren.

Growth mindset en procesgerichte feedback

Wij geloven dat intelligentie niet vast staat, maar ontwikkeld wordt. Kinderen willen graag leren, het is daarbij niet erg om iets (nog) niet te weten. Ze voelen zich competent, geloven in zichzelf, voelen zich uitgedaagd en hebben daardoor een sterker doorzettingsvermogen. Daarom leggen wij de nadruk op procesgerichte feedback en formatieve toetsing (=gericht op reflectie en feedback).

De leerling krijgt ook een portfolio met eigen werk en verslag van de leraar mee naar huis in plaats van een rapport met cijfers.

Initiatiefnemers

Lotte Hidding, werkzaam als managementteamlid op de Oscar Carré, mede-oprichter en oud-bestuurslid Vereniging van Meesterschappers. Merel Noordhuizen, leerkracht op de Oscar Carré.

Onderwijs is zoveel meer dan enkel taal en rekenen. En er zijn zoveel nieuwe inzichten waarmee we ons onderwijs morgen al kunnen vernieuwen en verbeteren. Daar kunnen leerlingen al zo snel meer van profiteren. Het gaat er om dat je in je jeugd en je verdere leven gelukkig bent. Daar kun je in het onderwijs een goede bijdrage aan leveren. Er is zoveel moois te leren, waar je als mens completer van wordt. Dat is onze grote drive voor het vormen van een echt vernieuwende school.