Bedankt voor je stem!

1

Stemmen

PLAN #18
’Een school waar je een ster mag zijn in wiskunde, ook als je slecht bent in taal [INZENDING TERUGGETROKKEN]’
— Jip Philips

Omschrijving

[INZENDING TERUGGETROKKEN]

Hoe zou het onderwijs eruit zien als we het nu zouden bedenken? Op mijn nieuwe school zou ik een aantal dingen anders doen. De belangrijkste zijn 1) dat je een ster mag zijn in wiskunde als je slecht bent in taal, 2) je de stof beheerst voordat je verder gaat en 3) je wordt voorbereid op je toekomst.

  1. Je mag een ster zijn in wiskunde terwijl je slecht bent in taal. Als je kan aantonen dat je ergens goed in bent ga je sneller werken op een hoger niveau. Als blijkt dat je ergens moeite mee hebt krijg je hiervoor meer tijd en begeleiding. Naast je vaste mentorklas volg je verschillende vakken in verschillende groepen, allemaal op eigen niveau. Zitten blijven en een jaar over doen bestaat niet, wel kan je onderdelen van een vak over moeten doen en kan besloten worden dat je langer doet over het afronden van je middelbare school.

  2. Je beheerst de basis voordat je verder gaat. Het maakt niet uit of je een rapport schrijft, een activiteit uitvoert, een toets maakt of aan een project werkt, je moet aantonen dat je de basisstof beheerst voordat je verder gaat. Op de meeste scholen kan je verder met een vak waar je 5,5 gemiddeld staat, maar dan werk je verder terwijl je de basis niet beheerst. Dit leidt tot steeds grotere leerachterstanden en frustratie. Je docent maakt een onderscheid tussen ‘basis’ en ‘verdieping’. De basis moet je verplicht halen om verder te mogen, haal je dit niet dan moet je het opnieuw doen. Met de verdieping toon je aan dat je meer kunt en wilt. Naast het tegengaan van leerachterstanden en kansen bieden voor excelleren, zorgt dit er ook voor dat je directer geconfronteerd wordt met de resultaten van je eigen inzet.

  3. Je wordt voorbereid op jouw toekomst.
    Je wordt geholpen bij ontdekken wie je bent, wat je wilt en wat je kan. School is meer gericht op het aanleren van vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken en informatie verwerken dan op kennis stampen. De vakken gaan over het begrijpen van de wereld, dat betekent dat talen gaan over communiceren in een andere taal, geschiedenis gaat om leren van ons verleden, biologie gaat over het leven op aarde, aardrijkskunde over onze planeet en natuurkunde over hoe de wereld werkt. Dit lijkt vanzelfsprekend maar tegenwoordig is leren vaak meer gericht op het memoriseren van de juiste feitjes dan het begrijpen van de wereld. Daarnaast leer je zaken die nuttig zijn voor je leven, zoals hoe je een belastingaangifte invult, wat goede voeding is, wat mensen gelukkig maakt, welk effect je handelen op de wereld heeft en hoe je je vrije tijd invult.

Daarnaast, een heldere taakverdeling. Het management zorgt voor de randvoorwaarden, docenten zorgen voor goed onderwijs en jij bent verantwoordelijk voor je ontwikkeling.

Initiatiefnemers

Momenteel docent burgerschap op een Entree opleiding. Daarnaast heb ik ervaring in het basis, voortgezet en speciaal onderwijs. Sociologie gestudeerd en een voorliefde voor het ontwikkelen van onderwijs. Onderwijs vind ik heerlijk, maar ondanks dat er veel dingen goed gaan vind ik dat er ook veel dingen beter kunnen als we kritisch kijken naar wat we doen. Elke school erft een geschiedenis en structuur, ik zie dit project als een mogelijkheid om te kijken hoe we het onderwijs zouden inrichten als we het nu zouden bedenken. Er zijn genoeg mensen met goede ideeën, en nu is er ook een mogelijkheid om deze uit te voeren.

Oproep

Mensen die met een schone lei onderwijs zouden willen vormgeven, en die zich kunnen vinden in wat hierboven staat.

schoneleischool[at]gmail.com