Bedankt voor je stem!

1

Stemmen

PLAN #4
’Een school waarin leerlingen, ouders en docenten samen verantwoordelijk zijn voor het onderwijs.’
— Luciënne Ooijman

Omschrijving

De leerling (samen met zijn/haar ouders verantwoordelijk voor de loopbaan door de school, talenten tot bloei laten komen door leerlingen niet in een stroom te duwen, maar per vak voortgang te boeken. Vrijheid hebben om te kiezen en buiten de paden te kunnen treden. Werken met certificaten die aangeven op welk niveau elk vak is afgerond. Ruimte voor initiatieven, organisatiekracht van leerlingen. Vertrouwen in elkaar hebben, kortom: de menselijke maat terug in de school.

Initiatiefnemers

Ik ben invaller op diverse scholen en niveau's, ik heb overal gesprokkeld. Ik hoop mijn droomschool ooit te verwezenlijken.