Bedankt voor je stem!

3

Stemmen

PLAN #81
’‘Every child is an inspiration. The problem is, how to stay inspired once you grow up. ’’
— Marieke van Meerten

Omschrijving

De bekwaamheid om te leren en problemen op te lossen, kent meerdere vormen, aldus Gardner. Hoe komt het dan dat we vaak 1 of 2 dezelfde manieren inzetten en de talenten weinig gebruiken? Wij willen voor (V)MBO jongeren waarvoor regulier schoolonderwijs niet passend is, toch de kans geven zich verder te ontwikkelen. Daar waar de dingen die ze wel kunnen of interessant vinden centraal staan en op deze wijze verder kunnen groeien. Hun krachten dus gebruiken om de uitdagende thema's aan te kunnen.

Het doel van ons onderwijssysteem is dat leerlingen zich ontwikkelen tot autonome, creatieve, sociale en ondernemende mensen. Creativiteit wordt genoemd als een van de “21st century skills” (Voogt & Pareja Roblin, 2010), nodig om te kunnen blijven functioneren in de snel veranderende wereld. De snel veranderende samenleving heeft behoefte aan een sterke, innovatieve kenniseconomie. Het creatief denken, het patroondoorbrekend vernieuwd denken, ligt aan de basis van deze innovatie. Vanuit het Europees beleid, het federale onderwijsbeleid, de economische sectoren en het onderwijsonderzoek wordt gevraagd dat het onderwijs inspeelt op die behoefte, want dat wordt nu nog minimaal gedaan. Dit kan bereikt worden door de leerling de mogelijkheid te geven om beslissingen te nemen over zijn eigen leerproces.

Juist dit is de kern van ons onderwijsprogramma, het niet traditionele leren uit boeken, maar nadruk leggen op onderzoekend en oplossingsgericht leren denken om zo de kans van slagen in de maatschappij te vergroten. Leren door ervaring in plaats van leren door instructie. Leren vanuit interesse in plaats van leren vanuit moeten. De leerling krijgt de mogelijkheid zelf kennis te verrijken over zijn eigen cognitieve processen. Daarnaast beschikt de leerling over de verantwoordelijk en kans om zelf beslissingen te nemen over zijn eigen leerproces. Door deze verantwoordelijkheid bij de leerling zelf te leggen construeert hij zelf zijn kennis en probeert vanuit eigen kracht problemen op te lossen die hij tegenkomt. Het is dus geen "kunstje" wat hij moet aan leren om zijn examen te behalen. Maar doordat hij zelf experimenteert en ontdekt ziet hij ook in hoe de kennis toepasbaar en nodig is.

Het leren is een sociaal proces, waarin de leerlingen ondersteunt worden door krachtige docenten & rolmodellen die zorgen voor een stimulerende leeromgeving. De leerling zal uitgedaagd worden om zelf op zoek te gaan naar informatie om tot zijn leerdoelen te komen. Hij zal daardoor gemakkelijker zijn eigen interesses en motivatie volgen (De Jong, 2006).

De docent in het traditioneel onderwijs heeft veel zeggenschap in het onderwijs en is veelal bezig met kennis overdragen en uitleg geven (Vermunt, 2006). Onze lessen zullen anders worden vormgeven met een brede blik op de persoonlijkheidsontwikkeling, eigenaarschap, sociale intelligentie, creativiteit en talentontwikkeling.

Initiatiefnemers

Tijdens haar studie op de Hoge Hotelschool leerde Marieke al snel dat bepaalde algemene vaardigheden ontzettend nuttig kunnen zijn in het verloop van je verdere carrière. Dat inzicht en haar passie voor coaching en jongeren gebruikte Marieke later in haar werk om zo verschil te maken. Nu als programma manager van Stichting StreetPro zet Marieke en haar team zich in om;

a) jongeren die geen opleiding hebben (terug) te begeleiden naar een passende vervolgopleiding, met als doel hun startkwalificatie te behalen; b) jongeren zonder startkwalificatie te begeleiden naar een passende baan.

Dagelijks komt het team van StreetPro jongeren tegen die veel talenten hebben, maar niet altijd matchen met het huidige schoolsysteem en dat is een gemis, want voor deze deelnemers zijn dan weinig andere alternatieven beschikbaar in Amsterdam. Door een divers oplossingsgericht-,coachings- en vraaggerichte programma aan te bieden geeft StreetPro hen op deze wijze een positief toekomst.