Bedankt voor je stem!

5

Stemmen

PLAN #10
’FabEducational’
— Peter Krol

Omschrijving

Onderwijs nieuwe digitale technieken.

Met FabEducational wordt een onderwijspakket aangeboden voor nieuwe digitale technieken. Dit onderwijs wordt aangeboden middels MOOC’s.

Onder nieuwe digitale technieken wordt verstaan Fabrication (CAD tekenen (2D en 3D), 3D printen) Programming (programmeren) en Physical Computing (het maken, bijv. robotica, drones ed.)

MOOC staat voor Massive Open Online Course; een online cursus waarvoor iedereen zich mag inschrijven. MOOCs kunnen wel tienduizenden deelnemers hebben.

De MOOC’s wordt aangeboden in het onderwijs maar ook in Makerspaces, FabLab’s, 3D Hubs, en BiblioLab’s (FabLab’s in bibliotheken) in Nederland. Het idee is dat nieuwe fabricagetechnologieën (zoals 3D printers) toegankelijk zijn op deze plekken in NL.

Echter, het onderwijs van deze tijd is nog niet zo ver dat deze technieken wijd verspreid op scholen wordt aangeboden. De leerlingen die nu van school komen hebben nog nauwelijks kennis gemaakt met deze technieken en zullen bijgeschoold moeten worden.

Omdat de 3d printtechnologie zich zodanig snel ontwikkeld en verspreid verwachten wij dat de huidige werknemers en werkzoekenden bijgeschoold moeten worden om deze technieken eigen te maken. Via MOOC’s is dit makkelijk te realiseren.

FabLab’s en Makerspaces zijn broedplaatsen van nieuwe economie. Vanwege de open source technologie en de basishouding van het delen van kennis en ontwerpen zijn de locaties belangrijk voor een stad.

Zodra onderwijs in deze nieuwe technologieën wordt gekoppeld aan deze locaties (en in het huidige onderwijs) kunnen meer mensen gebruik maken van deze technologieën en daarmee nieuwe bedrijven starten dan wel werk vinden op dit gebied.

FabEducational is de ontwikkelaar van een online platform waar lessen worden aangeboden in nieuwe digitale technieken.

Er wordt samengewerkt met de Stichting FabLab Flevoland, zij verzorgen het lesmateriaal. De coöperatie heeft als doel: het opdoen en delen van kennis met betrekking tot nieuwe digitale technieken in samenwerking met de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. Dit realiseren wij door FabLab’s in Bibliotheken te realiseren (huidig: Lelystad en Dronten) en door activiteiten, demonstraties, bijeenkomsten en workshops te geven.

Eind 2014 zijn wij gezamenlijk gestart met een onderwijsproject in het Primair Onderwijs waarbij wij leerkrachten scholen in nieuwe digitale technieken en samen met hun onderwijs maken voor leerlingen in de onder- en bovenbouw. Zie: http://www.fablabflevoland.nl/onderwijs/

Samengewerkt wordt gezocht met Stichting FabLab Benelux om ondernemers in Nederland te betrekken bij de ontwikkeling van het onderwijs in nieuwe digitale technieken.

Initiatiefnemers

Peter Krol – Peter is vanaf 2010 als zelfstandige actief in het vastgoed. Vanaf 2012 is hij als secretaris betrokken bij stichting FabLab Flevoland.

Diverse ondernemers (FabLab Instructeurs) uit Flevoland en Nederland verzorgen de input van de lessen.

Hyberink is betrokken als ontwikkelaar van de elektronische leeromgeving.

Hogeschool Windesheim Zwolle is betrokken bij de ontwikkeling en onderzoek van de elektronische leeromgeving.