Bedankt voor je stem!

271

Stemmen

PLAN #116
’FC de Krachtpatsers presenteert: SAM’
— Chantal van de Kragt

Omschrijving

SAM is de naam van een nieuw soort school. De middelbare school waarvan je zou willen dat je er zelf op had gezeten. Een school waar de ontwikkeling van je ‘authentieke zelf’ centraal staat. Een school die niet 30 dezelfde leerlingen in een klas heeft zitten, maar waar ruimte is voor het eigen pad van iedere leerling. Een school waarin het om meer gaat dan alleen cognitieve en fysieke ontwikkeling; waar ook ruimte is voor groei op emotioneel en spiritueel gebied. Zo’n school is SAM.

Na jaren rondgelopen te hebben met de gedachte “onderwijs moet toch anders kunnen, maar hoe dan?” viel de puzzel ineen tijdens een workshop ‘Be the Change’ (BeTheChange van o.a. ‘over de streep’), waar de connectie werd gelegd tussen de 7 verschillende leerstijlen, het puberbrein, je authentieke zelf zijn, verbinding maken met je persoonlijke kwaliteiten en met anderen, de huidige tijdsgeest en het wijsheidsparadigma.

Onze missie is onderwijs creëren dat aansluit bij de natuurlijke ontwikkeling van jongeren en hun intrinsieke motivatie om te leren en dat recht doet aan hun nieuwsgierigheid naar de wereld om hen heen.

Leerlingen die SAM hebben afgerond zijn zich bewust van hun talenten en kwaliteiten en kunnen zelfbewuste keuzes maken. Keuzes voor bijvoorbeeld een vervolgstudie die werkelijk bij hem/haar past (zodat hij/zij 20 jaar later niet tot de ontdekking hoeft te komen in een illusie te hebben geleefd en zich dient om te scholen of in een depressie terecht komt). Maar ook dat hij/zij een partner en vrienden kiest die passen bij zijn/haar authentieke zelf. En vanuit die authentieke plek aansluiting vinden bij hun rol in de huidige samenleving.

In vier woorden is onze school; LIEFDEVOL, ONBEVANGEN, EERLIJK en NIEUWSGIERIG!

Erkenning, verbinding en plezier is de dagelijkse praktijk en herkenbaar wanneer je de school binnen loopt. Op onze nieuwe school zorgen we dat iedereen gezien wordt en leveren we een bijdrage aan de persoonlijke groei van een volgende generatie. Een dag bij SAM start met fysieke activiteiten zodat het lichaam wakker wordt. Daarna is er ruimte om met een coach en coachgroep te delen over waar een ieder zich mee bezig houdt en te focussen op verlangens en leerdoelen. Persoonlijk leiderschap en zingeving komen iedere dag aan bod. Vervolgens bieden Experts integratieve projecten en reality based onderwijs aan zodat de creativiteit van jongeren uitgedaagd en ontwikkeld wordt. Wij beginnen met het bouwen van één school, om te laten zien dat het kán! Onze droom is dat alle scholen in Nederland ons voorbeeld zullen volgen. Onze missie is om onderwijs te creëren wat aansluit bij de biologische ontwikkeling van jongeren, hun behoeften en verlangens en bij de behoeften van de huidige samenleving. De jongeren leren vanuit hun authentieke en intrinsieke motivatie te leren en te ontwikkelen met onderwijs aangeboden op het fysieke en het denkniveau, en tevens het emotionele en spirituele niveau.

Initiatiefnemers

Chantal van de Kragt, Tineke Ridderhof en Wessel te Winkel van stichting FC de Krachtpatsers en Femma Roschar van de Be the Change movement Nederland. We zien een wereld waarin ieder kind zich erkend, geliefd en uitgedaagd voelt om te staan voor een authentieke zelf, verbondenheid met de wereld te ervaren zodat ze als jongvolwassene zelfbewuste keuzes maken die in lijn zijn met wie ze werkelijk zijn. We werken samen met Breekjaar en worden ondersteund door de oprichters van Challenge day ('Over de streep'). Tezamen bieden wij een krachtige samenwerking en onwijs veel talent, passie, gedrevenheid en liefde voor jongeren. Alles wat wij in onze ideale school voor ons zien, leven wij al in de praktijk en heeft een enorm groot draagvlak (zie plan) en onderbouwing, en praktische invulling door al onze ervaring en mensen die we kunnen inzetten vanuit ons netwerk. Wij staan dan ook te trappelen om in de kraamkamer verder te broeden en concrete invulling te geven aan deze gezamenlijke droom!