Bedankt voor je stem!

54

Stemmen

PLAN #85
’Focus op participatie, investeer in een goed contact en geef kinderen aandacht, tijd en ruimte’
— Roos Geevers

Omschrijving

Onze Nieuwe School – Participatie-onderwijs (VO)

Focus op participatie, investeer in een goed contact en geef kinderen aandacht, tijd en ruimte.

Ogen dicht, verbeelding aan. Ik begin bij nul en stel me voor hoe ik zelf het liefst les zou krijgen, hoe ik zelf het liefst les zou geven en naar wat voor soort school ik mijn kinderen zou willen sturen. Bij alles staat voorop dat ik ervan overtuigd ben dat kinderen altijd willen leren en dat kinderen het beste leren als ze zich gelukkig voelen. Voorwaarde voor geluk is een plezierig contact met de omgeving en het gevoel te hebben erbij te horen en mee te doen.

Instinctief kiezen pubers er massaal voor om vrijwel al hun tijd, aandacht en energie te steken in het opbouwen en onderhouden van sociale contacten met hun leeftijdgenoten. School, relaties met volwassenen, gezondheid, de eigen mening; alles lijkt ondergeschikt aan het contact met de leeftijdgenoten. Ouders en docenten storen zich daar nog weleens aan. Toch maken onze kinderen de juiste keuze. Juist van het omgaan met leeftijdsgenoten en het zelf deelnemen aan een sociaal netwerk en de activiteiten van die groep, leren zij het meest.

Het onderwijs dat ik voor ogen heb begint ermee dat er wordt gewerkt vanuit een goed functionerende groep leeftijdsgenoten en dat alle leden van die groep participeren in activiteiten die niet buiten de maatschappij in het schoolgebouw plaatsvinden, maar die onderdeel uitmaken van de maatschappij. Draag zorg voor jezelf, voor je groep en voor de wereld is daarbij een leidend principe. Goed functioneren binnen een groep vraagt om veel individuele aandacht en begeleiding, het kost tijd en je moet leerlingen de ruimte durven geven.

De vijf pijlers van dit onderwijs:
  1. focus op participatie
  2. investeer in een goed contact
  3. geef kinderen veel gerichte aandacht
  4. geef kinderen de tijd
  5. geef kinderen de ruimte

Een gedetailleerde en vrij praktische uitwerking van deze pijlers vindt u in de bijlage.

Initiatiefnemers

Ik ben opgeleid tot audiovisueel programmamaakster en eerstegraads docent Nederlands. Ik heb korte films gemaakt en ben later in het voortgezet onderwijs gaan werken als docent Nederlands. Op dit moment ontwikkel ik een lesmethode zakelijk schrijven.