Bedankt voor je stem!

35

Stemmen

PLAN #96
’GlobED Middle School breekt met de traditionele schoolstructuur en biedt ruimte voor ontplooiing’
— Sannerijn Jansen

Omschrijving

In Nederland beslissen we met het schooladvies over de toekomst van een kind als dit slechts twaalf jaar oud is. In dit advies speelt de sociaal-economische achtergrond van zowel autochtone als allochtone leerlingen vaak een grote rol: ‘slimme’ kinderen uit een zwakker sociaal milieu ontvangen eerder een lager advies dan even slimme kinderen uit een hoger sociaal milieu. In de vormende puberjaren ontwikkelen leerlingen zich cognitief en sociaal-emotioneel. Dit kan van grote invloed zijn op hun menselijk en academisch succes en dus op de beslissing welk schoolniveau het best bij een kind past. GlobeED middle school stelt het adviesmoment uit en biedt modern, prikkelend, flexibel en relevant onderwijs in een continuprogramma voor 12- tot 15-jarigen zodat zij zich als mens kunnen ontplooien terwijl zij zich ook academisch optimaal kunnen ontwikkelen.

GlobED studenten zijn makers, denkers, ontdekkingsreizigers, ondernemers, analisten en leiders. Zij volgen een verplicht tweetalig kerncurriculum. Daarnaast kiezen studenten uit een gevarieerd aanbod moderne keuzevakken en zijn er allerlei extracurriculaire activiteiten. Het curriculum is inhoudelijke uitdagend en biedt gepersonaliseerd leren.

De docenten van GlobED, globEducators, zetten een grote variatie van strategieën, middelen, materialen en locaties in die samen een hybride onderwijssysteem vormen. Studenten leren zowel digitaal als real life, in verschillende samenwerkingsverbanden van horizontale en verticale groepen en in leeromgevingen die modern onderwijs mogelijk maken. Denk aan 21st century classrooms (géén rijtjes!) en locaties buiten de school (zoals moestuin, bedrijven, fablabs, sportverenigingen en bibliotheek).

Aan GlobED middle school werken geweldige mensen. Zij erkennen dat modern onderwijs radicaal anders is dan het onderwijs dat zij zelf hebben genoten en zij begrijpen daardoor dat zij onderwijs en begeleiding moeten bieden zoals zij dat zelf (waarschijnlijk) niet ervaren hebben. Dit impliceert dat globEducators van nature nieuwsgierig, leergierig en open minded zijn. Zij zijn enablers i.p.v. eenrichtingskenniskanalen. Zij behalen hoge kwaliteit door gezamenlijk het curriculum te ontwikkelen. Zij zijn bereid extra stappen te zetten, met vertrouwen in eigen professionaliteit en met lef om verantwoordelijkheid te nemen.

GlobED is een inclusieve school die er niet naar streeft alle studenten op het hoogste niveau te krijgen, maar wel om alle studenten kansen te bieden om hun talenten en hun persoonlijkheid optimaal te ontwikkelen. Op die manier geeft GlobED de best passende voorbereiding op een vervolgschool.

Initiatiefnemers

Mijn naam is Sannerijn Jansen en ik ben een international educator wat voor mij vooral inhoudt dat ik me niet verbonden voel met de Nederlandse schoolstructuur en programma’s. Ik zie te veel nadruk op toetsing, ouderwetse programma's, te veel gebrek aan visie en te weinig échte verandering naar modern onderwijs. Gelukkig bestaan er uitzonderingen en één zo’n uitzondering is mijn eigen prachtige school waar we veel dingen anders doen. Maar ook hier gaat het wat mij betreft nog niet ver genoeg.

Door mijn ruime ervaring met internationaal en tweetalig onderwijs heb ik veel scholen binnen maar vooral buiten Nederland bezocht, o.a. in Kazachstan, Finland, Engeland en Iran. In mijn plan voor GlobED middle school (waarvan bovenstaande een samenvatting is) komen veel dingen terug die ik tijdens deze bezoeken heb gezien en geleerd.

Meer over mij op LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/sannerijn en Twitter: https://twitter.com/sannerijn

Oproep

De beste ideeën komen tot stand door samenwerking. Ik heb altijd andere globEducators om mij heen nodig om te sparren, geïnspireerd te raken, te ontwerpen en te bouwen.