Bedankt voor je stem!

1045

Stemmen

PLAN #92
PLAN DOOR NAAR DE INCUBATOR!
’Het Forum, waar we het hele jaar door samen scholen’
— Fifi Schwarz en Barbara Devilee

Omschrijving

Het Forum is een eigentijdse openbare school voor vmbo, havo, vwo en mbo. Het Forum helpt jongeren om kritisch en zelfbewust positie te bepalen in de samenleving die voortdurend verandert, én om daar een positieve bijdrage aan te leveren. De kern van Het Forum is dat we samen scholen. Onderwijsprofessionals geven het leerprogramma vorm samen met leerlingen, ouders én instellingen buiten de school. Uitgangspunt voor ons onderwijs zijn de vijf V’s: Verwachting, Verwondering, Verbinding, Verdieping en Verrijking. Onze leerlingen leren wat ertoe doet en waarom dat ertoe doet.

De leerlingen stellen met hun mentor en ouders een individuele leerroute vast. Ze volgen basisvakken op hun eigen niveau en werken ze in verdiepingsprojecten in kleine gemengde projectgroepen. Zo leren ze elkaars kennis en vaardigheden kennen en waarderen. De verdiepingsprojecten zijn gebaseerd op actuele opdrachten, die de school samen met instellingen en bedrijven uit de stad ontwikkelt. Denk bijvoorbeeld aan het runnen van een buurtrestaurant dat voedselverspilling tegengaat. Zo doen leerlingen ervaring op in de praktijk, wat zij zelf zeer motiverend vinden. De projecten helpen leerlingen in de onderbouw bij het maken van hun profielkeuze en leerlingen in de bovenbouw bij hun oriëntatie op vervolgopleiding of werkgebied. Ze leren verbanden te leggen, begrijpen de leerstof van de afzonderlijke vakken beter. Alle leerlingen krijgen een vaste mentor die ze dagelijks zien. De mentor bespreekt tweewekelijks de voortgang met de leerling en heeft elke twee maanden contact met de ouders. Op het eForum, een digitale persoonlijke leeromgeving, houden leerlingen en docenten hun vorderingen bij. Ze verlaten school met een kant en klaar digitaal portfolio, dat ze kunnen gebruiken tijdens hun zoektocht naar een stage, werk of een vervolgopleiding.

Het team van Het Forum bestaat uit enthousiaste onderwijsprofessionals met hart voor de leerlingen en hun vakgebied. Zij krijgen veel ruimte en tijd om zich professioneel te blijven ontwikkelen en het onderwijs te vernieuwen. Het Forum is het hele jaar open: leerlingen kunnen in overleg met de mentor vakanties flexibel opnemen, maar kunnen altijd op school terecht om achterstanden weg te werken of talenten te ontplooien. Een lesdag duurt van 8.30u tot 17.00u en begint en eindigt in de vaste mentorgroep. In de onderbouw krijgen de leerlingen geen huiswerk, in de bovenbouw beperkt. Met de zorg- en veiligheidscoördinatoren van Het Forum stellen we antipest- en anti-discriminatieprotocollen op. Leerlingen en onderwijsprofessionals maken hier afspraken over en spreken elkaar aan op ongewenst gedrag. Zo vormt Het Forum een veilige thuishaven voor een diverse leerlingenpopulatie.

Wil je weten hoe een dag van een leerling op Het Forum eruitziet? Of meer lezen over onze onderwijsvisie en curriculum? Kijk op www.hetforumamsterdam.nl voor meer informatie. Wees welkom op Het Forum, waar we het hele jaar door samen scholen.

Initiatiefnemers

Fifi Schwarz (1974) werkt als senior projectleider bij School aan Zet, dat scholen versterkt in hun ontwikkeling naar lerende organisaties. Zij coördineert het Versterkingsprogramma voor Samenwerkingsverbanden van Lerarenopleidingen en Scholen. In september 2015 begint zij aan de tweedegraads lerarenopleiding Docent Nederlands bij de Hogeschool van Amsterdam. Voor overige werkervaring, zie https://nl.linkedin.com/in/fifischwarz

Barbara Devilee (1975) werkt als docent en onderzoeker bij de opleiding Media, Informatie en Communicatie (MIC) aan de Hogeschool van Amsterdam. Zij coördineert de minor Jeugd en Media en is afstudeercoördinator. Ook is zij betrokken bij de (her)ontwikkeling van diverse modules en het curriculum van de opleiding. Voor overige werkervaring, zie https://nl.linkedin.com/in/barbaradevilee

Oproep

Bij de totstandkoming van dit oprichtingsplan hebben wij een aantal inhoudsdeskundigen en belanghebbenden betrokken: docenten, ouders, leerlingen, onderzoekers. We zijn hen bijzonder dankbaar voor de waardevolle feedback en hun enthousiasme en betrokkenheid! Voor de realisatie van ons plan roepen wij graag aanvullend de hulp in van mensen met juridische en financiële expertise, gericht op schoolorganisaties. Natuurlijk horen we ook heel graag van onderwijs- en zorgprofessionals die onze plannen willen helpen verwezenlijken.

HetForum[at]xs4all.nl