Bedankt voor je stem!

412

Stemmen

PLAN #115
’‘Het NU College. Een innovatieve en op Mindfulness gebaseerde school. Leren om gelukkig en gezond te leven’’
— Iris Trienekens

Omschrijving

KERN QUOTE:

De volgende quote van John Lennon verwijst direct naar de kern van het ontstaan van "Onze Nieuwe School": “When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.”

UITGANGSPUNT:

Op school leren om gelukkig en gezond te leven. Waar ruimte wordt gegeven om breed te denken en te ontwikkelen. Coachend ieder individu optimaal te laten ontwikkelen in zelfvertrouwen, zelfwaardering en eigenwaarde om zodoende gelukkig en gezond te leven.

INSPIRATIE:

Onze inspiratiebronnen zijn de zienswijze van ondernemer Ricardo Selmer, de documentaire Alphabet (IDFA 2014) en de TedEx talks van Ken Robinson (2006, onderwijsexpert) en Logan Laplante (2013, een dertienjarige ervaringsdeskundige). Selmer bouwde een wereldimperium door als uitgangspunt het geluk van zijn werknemers te nemen. De documentaire Alphabet laat zien dat het huidige onderwijssysteem leerlingen niet voorbereidt op de maatschappij van nu of die van de toekomst en onderschrijft Robinson’s statement: “Alle kinderen zijn enorm creatief en getalenteerd. Creativiteit is net zo belangrijk als leren lezen en schrijven”. Falen en fouten maken vormen hierbij een waardevol onderdeel van het creatieve proces en persoonlijke ontwikkeling. LaPlante stelt in zijn TedEx de vraag: “Waarom wordt er op school niet geleerd hoe gelukkig en gezond te leven in plaats van hoe geld te verdienen”?! Dit alles leidt tot ons uitgangspunt: creativiteit benutten en talenten ontdekken om gelukkig en gezond te leren en leven.

GEBASEERD OP:

Het onderwijs op "Onze Nieuwe Scholen" (bo en vo) zal onder meer worden gebaseerd op onderzoeksresultaten met betrekking tot Mindfulness in het onderwijs en de acht thema's uit het Lifestyle and Mental Health onderzoek van Dr. Roger Walsh:

  1. Beweging
  2. Voeding
  3. Tijd in de natuur
  4. Bijdragen en dienstverlening
  5. Relaties
  6. Recreatie
  7. Ontspanning & stress management
  8. Religie & spiritualiteit

Deze thema’s vormen de basis voor het lesprogramma.

Initiatiefnemers

Jacqueline (33, docent) en Iris (32, Sociaal Psychologe) zijn twee vriendinnen die passie delen voor onderwijs vanuit een holistische en creatieve benadering.

Jacqueline is 11 jaar werkzaam als docent in het basisonderwijs. Op dit moment volgt zij de opleiding ‘Kunstzinnig dynamisch coachen’ in Breda waarmee zij zich verdiept en bekwaamt in creatief en spiritueel onderwijs. Daarnaast vormen meditatie en yoga een belangrijk onderdeel van haar leven.

Iris is sinds 7 jaar werkzaam als auditor voor opleidingsinstituten. Ook heeft zei een Master docent Maatschappijleer en 3 jaar onderzoek gedaan naar leerlingtevredenheid in het VO voor het LAKS. Sinds 2009 verdiept en bekwaamt zij zich in Mindfulness en meditatie technieken. Reizen, de natuur opzoeken en yoga spelen een grote rol in haar leven.