Bedankt voor je stem!

24

Stemmen

PLAN #5
’HoM-school: leidt kinderen op tot creatieve denkers en succesvolle probleemoplossers’
— Rinke Huisman

Omschrijving

De habits of mind (HoM) zijn 16, nauwkeurig beschreven denkgewoontes, tot stand gekomen uit het probleemoplossend vermogen van succesvolle personen. Door de op het oog 16 simpele denkgewoontes of denkvaardigheden te koppelen aan het onderwijsprogramma ontstaat er een stevige fundering waarin kinderen (en volwassenen) zich kunnen ontwikkelen tot kritische en creatieve denkers. Voorbeelden van habits zijn: doorzetten, flexibiliteit, creativiteit, humor enz. Met de Habits of Mind bezit je een innerlijk kompas dat je door het leven leidt, op school, thuis, in de gemeenschap, in de wereld! "Motivatie is what gets you started, habits are what keep you going"

Filosofie van de school

Leren doe je samen. Leren is oneindig.

Al het personeel dat op een HoM school werkt, wordt door een expertteam (zie initiatiefnemers) zorgvuldig geselecteerd, begeleid en opgeleid tot ware HoM-liefhebbers. De school is een leergemeenschap waar dankbaarheid, waardering en respect naar elkaar zichtbaar is. Nieuwsgierig zijn, fouten durven maken en leren leren, daar begint het mee.

Meerwaarde voor de stad

Amsterdam kan zich als eerste in Nederland voegen tot de internationale Habits of Mind (iHOM*) gemeenschap. Een leergemeenschap waar Habits of Mind worden onderwezen, gewaardeerd en opgenomen in een doordachte cultuur binnen alle lagen van de organisatie. Ouders, buurtbewoners en het bedrijfsleven mogen hierin niet ontbreken.

*Scholen in Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland, Engeland en Azië werken al jaren met de Habits of Mind dat erg succesvol is gebleken. In maart 2015 is Habits of Mind NL opgericht door Professional Developers (zie initiatiefnemers), erkend door iHOM. HOM NL biedt onderwijsorganisaties en bedrijven professionele begeleiding, trainingen en workshops en geeft hun denken richting. Er is een nauwe samenwerking met PD's over de hele wereld en Essential Schools in Amerika. Het gedachtengoed van HoM is de beste fundering voor een school, de habits zijn tijdloos, geschikt voor de 21e eeuw en alle eeuwen daarna.

Initiatiefnemers

Habits of Mind Nederland (2015) kent 2 erkende Professional Developers: Rinke Huisman (1986) en Tom Witjes (1978). Rinke is leerkracht geweest op een algemeen bijzondere school in Noordwijk en richt zich nu volledig op de ontwikkeling van onderwijs. Tom is eveneens leerkracht binnen het Dalton onderwijs. Samen hebben zij in het school jaar 2013/2014 een jaar lang het traject gevolgd om PD te worden bij The Institute for Habits of Mind (IHOM). Inmiddels hebben zij beide hun diploma gehaald en ondersteunen zij nu verschillende onderwijsorganisaties. Kijk voor meer informatie op: www.habitsofmind.nl