Bedankt voor je stem!

14

Stemmen

PLAN #80
’Leer niet om te werken, maar werk om te leren.’
— Marieke van Meerten

Omschrijving

Bij onze nieuwe school staat de vraag van werkgevers naar goed opgeleide vakmensen centraal. Gebrek aan voldoende werknemersvaardigheden & een bepaalde gedrevenheid, speelt een grote rol in het kans maken op de arbeidsmarkt. Amsterdamse jongeren worden vaker verdrongen door jongeren van buiten Amsterdam die bij werkgevers meer in trek zijn, dat is natuurlijk te bizar voor woorden met 7100 werkloze jongeren. Dit zijn jonge mensen die juist graag iets willen toevoegen aan hùn stad.

Wij hebben hier de oplossing voor! Door samenwerking tussen het bedrijfsleven en onze nieuwe school zorgen we ervoor dat jongeren zo worden opgeleid dat het aanbod nauw aansluit op de vraag van de werkgevers èn deelnemers.

Korte onderbouwing;

Jongeren hebben het als nieuwkomer op de arbeidsmarkt extra moeilijk en een goede voorbereiding met de juiste beroepsvaardigheden zijn vaak niet aanwezig. Amsterdam staat bekend als een oude handelsstad, waar ondernemerschap, gastvrijheid & diversiteit thema's zijn die in deze tijd nog dagelijks een grote rol spelen voor de stedelingen. Het is niet voor niets dat Hospitality en Handel & ondernemerschap opleidingsbranches zijn waar de kans op stage en werk goed is.

Daarom willen wij hierin een contextrijke school starten in samenwerking met het bedrijfsleven en jongeren om zo hen een arbeidsperspectief te bieden in de diverse kansrijke sectoren in Amsterdam. De snel veranderende en dynamische arbeidsmarktvraag stelt hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van het beroepsonderwijs en daar spelen wij als stichting op in. Wij creëren meer mogelijkheden zodat jongeren werken kunnen combineren met leren. Wij willen voor elke deelnemer die slaagt een baangarantie geven van 95% door de intensieve samenwerking gedurende de opleiding. Samen met werkgevers vergroten we het aantal kansen op de arbeidsmarkt en brengen we vraag en aanbod bij elkaar; samen met het onderwijs bereiden we jongeren voor op hun start op de arbeidsmarkt.

Veel aandacht zal er worden besteed aan basale werknemersvaardigheden zoals omgaan met structuur en regels, sociale vaardigheden en omgangsvormen. Het wordt een praktijkgestuurd onderwijsprogramma waarbij beroepsrelevante problemen centraal staan, opdrachten ook van betekenis zijn en per definitie aansluit op de beroepspraktijk. Levensechte opdrachten zijn ontwikkelingsgericht geconstrueerd. De output dient als input voor de reflectiemomenten. Dat wil zeggen dat zij met behulp van deze opdrachten en de reflectie actief sturing leren te geven aan hun eigen leerproces. Door de jongeren meer eigenaarschap en ruimte te geven op hun eigen leren bieden we een onderwijsvorm aan wat duurzaam is. Voor zowel de deelnemer als het bedrijf, die beiden op deze wijze meer inspraak kunnen hebben over wat zij in de toekomst van belang vinden.

Initiatiefnemers

Tijdens haar studie op de Hoge Hotelschool leerde Marieke al snel dat bepaalde algemene vaardigheden ontzettend nuttig kunnen zijn in het verloop van je verdere carrière. Dat inzicht en haar passie voor coaching en jongeren gebruikte Marieke later in haar werk om zo verschil te maken. Nu als programma manager van Stichting StreetPro zet Marieke en haar team zich in om;

a) jongeren die geen opleiding hebben (terug) te begeleiden naar een passende vervolgopleiding, met als doel hun startkwalificatie te behalen; b) jongeren zonder startkwalificatie te begeleiden naar een passende baan.

Dagelijks komt het team van StreetPro jongeren tegen die veel talenten hebben, maar niet altijd matchen met het huidige schoolsysteem en dat is een gemis, want voor deze deelnemers zijn dan weinig andere alternatieven beschikbaar in Amsterdam. Door een divers oplossingsgericht-,coachings- en vraaggerichte programma aan te bieden biedt StreetPro hen op deze wijze een positief toekomstperspectief.