Bedankt voor je stem!

2

Stemmen

PLAN #59
’Mijn nieuwe school benut de nieuwsgierigheid van kinderen, hun spel en hun behoefte om samen te leren.’
— Susanne Koot

Omschrijving

Onderwijzen is uitnodigen tot zelfontwikkeling.

Binnen een voldoende gestructureerd kader, zodat veiligheid geborgen is, krijgen kinderen gelegenheid nieuwsgierig te zijn, te spelen en samen te werken.

Hoe zie ik dat voor me?

Nieuwsgierigheid:

De school zelf is een plek waar de lokalen ingericht zijn op een manier zodat kinderen willen weten. Wat is dat? Wat kan je daarmee? Wat staat daar? Hoe werkt dit? Wat doen ze daar? Wat hoor ik hier? Wat zie ik daar? Kan ik dat ook? Hoe doe ik dat dan? Er is geen enkel gebouw waar aan alles wat er te bieden is, alles wat er te leren valt, een onderdak geboden kan worden. Een school moet dat ook niet ambiëren. Een curriculum opstellen voor hetgeen wij als basis zien is niet voldoende, niet in verhouding tot hetgeen er te leren is. Dus: een bus! Om tegemoet te komen aan de nieuwsgierigheid van kinderen heeft mijn school een schoolbus nodig en een buschauffeur waar iedere dag beroep op gedaan kan worden. Zo kan er geleerd worden in het bos, op de boerderij, in het museum, in de bakkerij, bij een molen, op een sportveld/sportschool, in een restaurant, in een winkel, in het theater, in de bibliotheek etc etc. Onderwijs binnen 4 muren bestaat niet meer!

Spelen:

Door te spelen ontwikkelen mensen zich. Op alle gebieden: motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel. Spelen maakt mensen gelukkig door wat ze ontdekken, herhalen zodat ze er beter in worden, verwerken, beleven, organiseren, regelen, leren, .. Dat geldt ook voor kinderen! Dat geldt misschien nog meer voor kinderen omdat zij een natuurlijk talent hebben om vrij te kunnen spelen. Omdat zij spel nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Op mijn school is er veel tijd voor vrij spel. Binnen een veilige structuur die fijn is voor iedereen.

Samen:

Het leerstofjaarklassensysteem bestaat niet op mijn school. Ik maak stamgroepen. Groepen van leerlingen van alle leeftijden door elkaar. Van 4-12 jaar of misschien zelf van 4-18 jaar. In de veiligheid van deze stamgroep start en eindig je de dag, bespreek je competenties, maak je plannen, vier je verjaardagen en wat er nog meer nodig is. De stamgroep bestaat niet 1 schooljaar lang, maar hooguit 3 maanden zodat je steeds weer nieuwe contacten maakt. De start en afsluiting van de dag nemen een klein deel van de dag in beslag. De meeste tijd zijn de kinderen samen nieuwsgierig, volgen workshops of spelen ze. Dit doen ze samen met leerkrachten die workshops organiseren, leerlingen begeleiden, toezicht houden en zelf ook een lerende houding hebben! Samen met ouders die niet alleen via de leerkrachten, maar ook digitaal hun kinderen kunnen volgen in het leerlingportfolio.

Naast nieuwsgierigheid, spel en samen is mijn school het hele jaar open; VSO, TSO en BSO zijn niet nodig.

Initiatiefnemers

Ik ben vanaf 1996 leerkracht in het basisonderwijs en vanaf 2015 spelagoog. Mijn werk is mijn passie. Door het lezen van verschillende boeken (o.a. Gray, Biesta, Kneyber/Evers) en het zien van online sprekers (o.a Stevens, Yong Zhao), het zien van de documentaire Alphabet en de eindeloze discussies met een bevriende collega, ben ik na gaan denken over hoe onderwijs anders moet. De kracht zit in de kinderen en de kunst is om die kracht te gebruiken ten gunste van de kinderen zelf.