Bedankt voor je stem!

1

Stemmen

PLAN #9
’Een kopie van de school Unic in Utrecht. Plaats in Amsterdam zo'n zelfde school!’
— Marion Hagdorn

Omschrijving

Aan de Utrechtse onderwijsbestuur NUOVO vragen of er een tweede vestiging opgestart kan worden. Het openbaar onderwijs in Amsterdam zou contact kunnen leggen. Het is een unieke vorm van onderwijs die vrijwel alles waarmaakt waar wij in ons onderwijs anno 2015 willen bewerkstelligen. Wanneer we het onderwijsconcept mogen gebruiken, starten we met het zoeken naar een locatie, zoeken naar personeel dat past bij profiel van Unic, opbouw curriculum, PR-campagne. We starten met brugklasser. We vragen de huidige rector Drossaert, die eind dit schooljaar op Unic -Utrecht afscheid neemt of hij adviesfunctie wil vervullen of vragen een van de collega's van Unic.

We starten dus met Unic, vestiging Amsterdam!

Simpel en een geweldig vernieuwend schoolconcept.

Ik ben nu schoolleider elders en zou deze school bijzonder graag willen opstarten.

Marion Hagdorn

Initiatiefnemers

Ik ben schoolleider op (te) grote school voor VO. Ik ben bijzonder goed in het opstarten van nieuwe projecten. Helaas lukt dat zo moeilijk binnen de grote traditionele onderwijsorganisaties. Het onderwijs moet echt zo anders! Dat kan alleen met bijzondere collega's die onze leerlingen op maat willen bedienen en die gaan voor een onderwijsfilosofie waarbij brede vorming van leerlingen centraal staat en waar we ons zogenaamde vaste curriculum willen loslaten. Dit vergt ook een schoolleider die naar deze mogelijkheden wil zoeken! Dat ben ik! Mij gaat het met mijn netwerk ook lukken om de juiste mensen bij elkaar te krijgen. Er zijn veel leerkrachten die het huidige onderwijs te benauwd vinden. Ik ken hen en zij willen vast met mij mee naar Amsterdam!

Oproep

Wie wil met mij samen een Unic-Amsterdam gaan opzetten?

marionhagdorn[at]gmail.com