Bedankt voor je stem!

1

Stemmen

PLAN #28
’Mijn nieuwe school is.....letterlijk en figuurlijk in beweging’
— Nickey Mertens

Omschrijving

De leerling in beweging: Elke dag de dag openen door tegelijkertijd met elkaar in beweging te komen. In de eigen klas of met de hele school op het plein of in de gymzaal. Om daarna actief en bruisend aan het leren te gaan, wat geregeld afgewisseld blijft worden met enkele minuten bewegen.

De dagelijkse start op een school waar het voor ieder kind mogelijk is om eigen keuzes te maken binnen het te volgen onderwijs en waar het er mag zijn met alle unieke kwaliteiten en ontwikkelpunten die het kind in zich heeft. Waarbij het kind dingen leert van alle leerkrachten binnen de school, medeleerlingen, gastdocenten, ouders of via boeken en computers. Leren door te ervaren, onderzoeken, schrijven, lezen en presenteren. Door uitdagingen te herkennen en aan te gaan in plaats van ervoor weg te lopen.

• Kinderen volgen 2 keer per week een groep doorbroken keuzecursus (doen en denken)

• Kinderen werken elk jaar aan minimaal 1 groepsproject met gastlessen

• Kinderen werken tijdens een vast moment in groep doorbroken instructie- of plusgroepen

• Kinderen kunnen tussen de middag buiten spelen of binnen creatief of sportief bezig zijn

Afwisselend onderwijs, wat het kind voorbereidt op een toekomst waarin bepaalde vaardigheden voor iedereen nodig zijn, maar waar je ook mag uitblinken en uniek mag zijn. Om dit proces te versterken, leert het kind om het zelf zichtbaar maken van de ontwikkeling in een eigen portfolio, aangevuld door de leerkrachten en de eigen ouders.

De leerkracht in beweging: Waar het voor ieder kind belangrijk is om te ervaren dat je jezelf kan en mag ontwikkelen, is dit zeker ook voor iedere leerkracht van belang. Iedere leerkracht heeft zijn eigen groep, maar kan zaakvakken met collega’s ruilen waardoor een leerkracht zich kan specialiseren. Tevens kunnen leerkrachten invulling geven aan verschillende keuzecursussen die door de kinderen te volgen zijn.

Een maandelijks circuit van overleg zorgt ervoor dat leerkrachten met het gehele team, in bouwen en in andere subgroepen kritisch en open met elkaar spreken over de school, het onderwijs en de uitdagingen waar ze persoonlijk tegenaan lopen. Dit naast regelmatige studiedagen om het team het onderwijs te blijven verbeteren en zelf in ontwikkeling te blijven.

De ouder(s) in beweging: Een laatste groep binnen de school zijn de ouders. Alle ouders zijn welkom om op hun eigen manier hun bij te dragen op school. Bijvoorbeeld door hun expertise te delen tijdens keuzecursussen en groepsprojecten, door te helpen bij excursies of bij andere activiteiten op school.

Om ouders handvaten te bieden voor het opvoeden en ervaringen uit te laten wisselen is er een maandelijkse inloopochtend, waar gastsprekers kunnen worden uitgenodigd, de oudercommissie activiteiten kan voorbereiden met ouders en er onderling gesprekken kunnen worden gevoerd

De gehele school is op deze manier continu in beweging waardoor het een actieve, bruisende leeromgeving is voor jong en oud

Initiatiefnemers

Nickey Mertens, 29 jaar, van jongs af aan geïnteresseerd in onderwijs en het vormgeven daarvan. Wat is er binnen de door de overheid gestelde regels mogelijk en hoe kan je grenzen van deze regels opzoeken. Een continu proces van vertrouwen krijgen en geven. Door het plezier in het leren te verhogen, maar resultaten niet te laten zakken. Je veranderingen binnen het onderwijs moet je kunnen onderbouwen, maar je moet ook in het diepe te durven springen en dingen uit durven te proberen. Een mooi proces wat ik de afgelopen 4 jaar heb mogen doormaken met een groep voor hoogbegaafde leerlingen, die net zo zijn als alle andere kinderen op school en deelnamen aan het reguliere onderwijs, maar wel voor 70% bij mij in de groep zaten om te worden uitgedaagd op niveau.

Het blijft echt vol met ideeën in mijn hoofd, het blijft altijd kriebelen om te blijven verbeteren en ontdekken. Dat gebeurde ook bij het zien van dit initiatief, met bovenstaande als startplan.

Oproep

Hulp is altijd welkom!