Bedankt voor je stem!

227

Stemmen

PLAN #1
’LIFE! Je eigen leerweg ontwikkelen in een natuurlijke, inspirerende omgeving.’
— Marieke van Soest

Omschrijving

LIFE! Is een internationale democratische school, gebaseerd op geweldloze communicatie (NVC)

In een democratische school staan gelijkwaardigheid en je eigen leerweg bepalen centraal. Leerlingen en begeleiders nemen samen de besluiten op basis van het consentprincipe. Iedereen binnen de school kan een voorstel indienen, dat in de schoolkring besproken wordt. Voelen dat je iets wilt, dit omzetten in een voorstel, je mening vormen, spreken in een groep, besluiten nemen: het zijn allemaal vaardigheden die al doende worden geleerd. De school is een internationale school, waar Nederlands en Engels gesproken wordt.

Begeleiders zijn geschoold in geweldloze communicatie. een wijze van communiceren met jezelf en met anderen, gericht op het tegemoetkomen aan ieders behoeften. Deze wijze van communiceren draagt bij aan een veilige omgeving. Waar mensen samen zijn, zijn ook aanvaringen. Door deze situatie te bespreken vanuit een open blik, kunnen ook deze mooie leerervaringen opleveren.

NVC en sociocratie zijn de twee pijlers die het samen zijn op de school vormgeven. Leerlingen maken hiermee op natuurlijke wijze kennis, evenals met tweetaligheid. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid bij interesse om cursussen op deze gebieden te organiseren. Op vergelijkbare wijze worden andere vakken georganiseerd: bij aangegeven interesse.

De school is een mini-gemeenschap, leren gebeurt spelenderwijs door te onderzoeken wat je tegenkomt. Waar er een lesvraag ontstaat, wordt een aanbod neergezet. Dit kan worden verzorgd door de vaste begeleiders, een team van mensen met diverse (onderwijs)kwalificaties: PABO, VO 1e en 2e graadsbevoegdheid of er worden externe leerkrachten ingezet. We werken hierin samen met andere democratische scholen en willen een docentenpool opzetten.

De school is een educatieve onderneming, een particuliere school. De begeleiders zijn zelfstandige professionals, die betaald worden vanuit de ouderbijdragen en door als school te ondernemen en samen te werken met ondernemers.

LIFE! zie we als een totaalaanbod voor 0 tot 21 jarigen, een ambitieus plan, dat we stap voor stap willen uitrollen. We zijn in onderhandeling over een locatie waar we een eerste stap kunnen zetten: deze school voor 4-16 jarigen. Ook wordt gewerkt aan 16+ @LIFE!, een plan voor 16+ studenten. Er zijn ideeën voor de groep 0-4 jaar er zijn ideeën voorsamenwerking met bedrijfjes, die mogelijk als stageplek kunnen dienen. En natuurlijk gaan er nog meer ideeën ontstaan. That’s LIFE!, het geheel is meer dan de som der delen.

Initiatiefnemers

Cordelia Addison, geboren in Schotland, woont al meer dan 20 jaar in Nederland. Zij geeft Engelse les in het bedrijfsleven. Ze maakte kennis met democratisch onderwijs op De Ruimte in Soest, doordat haar kinderen die school bezoeken. Voor haar ontstaat daar de inspiratie om een democratische school met NVC te starten. Ze zocht en vond medestanders. Mailin Fleur Landvreugd. Is een inspirator. Ze is werkzaam als docent op het MBO. Zij zocht mogelijkheden om op een andere manier met jongeren van 16+ te werken en ziet deze in LIFE! Zij is actief bezig binnen het grotere geheel van LIFE! zich hard te maken voor 16 Et Cetera. Yoram Mosenzon. Full time NVC trainer. Hij ondersteunt het LIFE!-team op het gebied van NVC. Marieke van Soest. Procesbegeleiding en verandermanagement. Maakte kennis met democratisch onderwijs op De Ruimte in Soest en ontmoette mensen die van heinde en ver naar deze school komen. Er moeten meer van deze scholen komen, was haar conclusie. En veranderen is doen!