Bedankt voor je stem!

64

Stemmen

PLAN #68
’Montessori Junior High (MCA)’
— Davide Fleischer

Omschrijving

Graag wil ik een Montessorischool voor 10 tot 14-jarige leerlingen oprichten. Dit zou een zelfstandige school kunnen zijn, maar ook een dependance van bestaande scholen binnen het PO en VO.

Wat voegt een Montessori Junior High toe aan de al bestaande scholen?

Het enthousiasme waarmee een 7e of 8e groeper aan het werk gaat lijkt te verdwijnen zodra zij op de middelbare school komen. De rol van wetenschappelijk onderzoeker is verschoven naar sociaal organisator, aldus Maria Montessori. Hoe mooi kan het zijn om het enthousiasme van de onderzoekers een motivatie te laten zijn voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs? Andersom kun je de kracht van de sociaal organisators gebruiken om als oudste leerling de jongeren op weg te helpen in hun (pre)puberale fase.

Voor meer informatie verwijs ik naar toegevoegd document.

Initiatiefnemers

Ik ben Davide Fleischer, 32 jaar en nu 11 jaar werkzaam in het montessorionderwijs. Ik heb op verschillende basisscholen gewerkt en werk nu op een voortgezet onderwijs school. Zowel in de bovenbouw van het PO, als in de onderbouw van het VO zag ik leerlingen die zich niet op hun plek leken te voelen. Waar de een nog niet klaar leek voor 'de grote middelbare school', was de ander juist al heel vroeg toe aan een nieuwe uitdaging. Voor beide leerlingen leek niet echt een goede plek beschikbaar. Langzaam groeide het idee om deze leerlingen een middenschool te bieden. In een ideale situatie zie ik een school waar leerlingen van 0-18 jaar samen leren in verschillende combinatieklassen. Zowel op niveau als op leeftijd gedifferentieerd.

Vorig jaar heb ik Arjan Luiten betrokken bij mijn idee. Samen zijn wij een schoolplan aan het schrijven en denken er over om dit jaar een derde persoon toe te voegen aan onze werkgroep.