Bedankt voor je stem!

0

Stemmen

PLAN #54
’Nu leren voor later’
— Marcel Mulders

Omschrijving

Onze Nieuwe School besteedt actief aandacht aan de mentale gezondheid van leerlingen en dat gaat verder dan een zorg coördinator en een ambulant begeleider. Docenten worden getraind in het creëren van een veilige leeromgeving, te denken valt aan yoga of andere fysieke activiteiten. De leerling wordt gevormd als sociaal mens, niet alleen als cognitief presterend wezen.

De leerling leert en ontwikkelt zich. De school staat ín de samenleving en volgt de maatschappelijke veranderingen op de voet. Daarom zal ook de docent moeten blijven leren en zich verder ontwikkelen. Naast de verspreid door het jaar geplande mentorgesprekken kunnen de ouders de leerling ook volgen middels het digitale leerlingvolgsysteem. Verder zullen de ouders ook cursussen kunnen volgen op school. Enerzijds zijn deze gericht op het curriculum, anderzijds dienen deze ter ondersteuning van ouders (bijvoorbeeld studiekeuzebegeleiding).

Docenten krijgen meer tijd om lessen voor te bereiden maar maken dan ook zelf lesmateriaal. Dat plaatsen we op een eigen ontworpen digitale omgeving en is vrij toegankelijk voor andere scholen. Leerlingen krijgen derhalve een laptop of IPad. Met deze middelen en het ontwikkelde lesmateriaal probeert Onze Nieuwe School een voortrekker te worden op het gebied van differentiatie. Naast algemeen vormend onderwijs zullen leerlingen ook hun eigen keuzes kunnen maken, zoals in het minor programma in de onderbouw of de stage in de bovenbouw.

Initiatiefnemers

Wij zijn Daantje Versteeg en Marcel Mulders, op dit moment beide werkzaam als geschiedenis docent op het Coornhert Lyceum te Gouda. Marcel heeft 20 jaar ervaring en Daantje 5. Beide hebben lesgegeven op verschillende scholen en op verschillende niveaus.

Op de scholen waar wij les hebben geven, zijn we altijd zeer betrokken bij de leerlingen en de inhoud van het onderwijs. Wij zijn sectievoorzitter (geweest), hebben meegedaan aan vakoverstijgende projecten, excursies georganiseerd en deelgenomen aan cursussen die zouden kunnen bijdragen om het onderwijs te verbeteren (bijvoorbeeld differentiatie, opbrengstgericht leren, activerende didactiek).

Wij hebben ruime organisatorische kwaliteiten: Daantje is bijvoorbeeld co-manager geweest voor de Amsterdam Gay Pride en Marcel is 8 jaar decaan geweest. De uitdaging is modern onderwijs te ontwikkelen dat aansluit op de veranderingen in de samenleving én aandacht heeft voor de leerling.