Bedankt voor je stem!

262

Stemmen

PLAN #55
’De Amsterdamse KED school: waar persoonlijke doelen van leerlingen de gezamenlijke koers vormen’
— Jordi van der Poel, Joppe van Daalen en Madelief Keyser 

Omschrijving

Onze Amsterdamse KED school waar de persoonlijke doelen van leerlingen de gezamenlijke koers van onze school vormen

KED: De leerling centraal in een bewezen schoolmodel

Elk kind is uniek. Elk kind leert op zijn eigen manier en op zijn eigen tempo. Elk kind heeft elke dag recht om uitgedaagd te worden om te leren. Het is aan docenten om deze uitdaging aan te gaan. We willen kinderen voorbereiden op hun leven en werken in een moderne, snel veranderende wereld, waar steeds nieuwe verwachtingen en keuzes opdoemen. Daarom geeft onze Amsterdamse KED school het raamwerk om te leren keuzes maken.

Kunskapsskolan Education (KED) draagt bij aan onderwijs dat niet alleen vakinhoudelijk goed is, maar dat leerlingen ook leert om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Doordat leerlingen doelen stellen, doordat ze zelf keuze maken in wat, hoe en waar ze leren, binnen de kaders van ons Nederlandse curriculum. Zo leren ze eigenaarschap te nemen voor hun ontwikkeling.

KED heeft jarenlange ervaring met gepersonaliseerd onderwijs in Zweden, Engeland, Amerika, en recent ook in India en Saudi-Arabië. Met deze ervaring willen we een Amsterdamse KED-school binnen de Nederlandse context van ons onderwijssysteem en ons curriculum opzetten.

KED zet de leerling centraal en haalt het beste in de leerling naar boven. Als kind krijg je de kans om te worden wie je bent.

Voor meer informatie over hoe Kunskapsskolan het onderwijs vormgeeft zie www.kunskapsskolan.com.

Initiatiefnemers

Jordi van der Poel, Joppe van Daalen en Madelief Keyser werken gezamenlijk aan de invoering van Kunskapsskolan in Nederland. Vanuit ieders eigen expertise werken zij aan het verwezenlijken van een school waar de persoonlijke doelen van leerlingen de gezamenlijke koers van onze school vormen. Zowel Joppe als Jordi zijn docenten binnen het VO. Beide zijn het grootste deel van de week werkzaam voor de klas en kennen het onderwijssysteem als geen ander. Zij onderwijzen de vakken aardrijkskunde, natuurkunde en scheikunde. Jordi heeft daarnaast een aantal jaar ervaring als afdelingsleider bovenbouw. Madelief heeft aan de universiteit van Amsterdam psychologie gestuurd en heeft daarna meerdere management functies vertolkt. Momenteel is zij werkzaam als clustermanager voor Kunskapsskolan Nederland en senior adviseur bij SENS. Daarnaast is zij ruim vijf jaar programmamanager innovatie bij Kennisnet geweest. Dit team heeft de overtuiging Amsterdam te verrijken met onze Amsterdamse KED school.