Bedankt voor je stem!

476

Stemmen

PLAN #52
PLAN DOOR NAAR DE INCUBATOR!
’Onze Amsterdamse School’
— Elize Jong

Omschrijving

Onze Amsterdamse School: Een basisschool voor de echte wereld

Als scholen leerlingen voorbereiden op de echte wereld, waarom lijken ze er dan zo weinig op? Op Onze Amsterdamse School bieden wij levensecht onderwijs voor ieder kind in Amsterdam, ongeacht afkomst, religie of capaciteiten. Onze Amsterdamse School is de beste plek voor leerlingen om zich breed te ontwikkelen, de fijnste werkplek voor meesterlijke leerkrachten én de school staat open voor ouders om er te werken en mee te werken.

Een oefenplaats voor de echte wereld De school is een oefenplaats voor het echte leven, in de breedste zin van het woord. Kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming (Biesta) zijn daarbij het uitgangspunt. De echte wereld en deze drie domeinen staan altijd met elkaar in verbinding.

Hoe doen we dat? Wij willen leerlingen zo breed mogelijk laten oefenen in en voor de echte wereld. Daarom helpt het om een ordening aan te brengen. Op Onze Amsterdamse School werken leerlingen in thema’s rond de volgende 5 werelden:

  1. Technologie en techniek
  2. Cultuur en historie
  3. Natuur en gezondheid
  4. Creativiteit
  5. Ruimte

Iedere 8 weken staat een van de werelden in een thema centraal. In de thema’s leren kinderen door de wereld in te gaan, van experts, leerkrachten, maar vooral door onderzoek te doen vanuit eigen nieuwsgierigheid. De basisvaardigheden (taal en rekenen) worden zo veel mogelijk in de thema’s geïntegreerd. Dit kan niet altijd, soms is het nodig om ‘ droog’ te oefenen en herhalen. We hanteren hiervoor de volgende 5 uitgangspunten:

  1. De leerling krijgt levensecht onderwijs op maat en ontwikkelt zich actief op persoonlijk, sociaal en cognitief gebied. Aan de hand van een portfolio met brede leerdoelen voeren leerkracht en leerling wekelijks een 5 minutengesprek. Hierin wordt teruggeblikt en worden nieuwe doelen gesteld.

  2. De leerkracht heeft oprechte interesse in iedere leerling, ontwerpt het onderwijs in thema’s en staat in verbinding met de ouders. Leerkrachten op Onze Amsterdamse School weten wat zij wanneer inzetten om leerlingen te onderwijzen.

  3. De ouders zijn actief verbonden met de school, zetten kennis en expertise in, zijn welkom. Ouders hebben via een digitaal volgsysteem inzicht in de vorderingen van hun kinderen, en zijn altijd welkom voor een gesprek over de ontwikkeling van hun kind. Ook is er in de school een onderwijscafé met flexplekken voor ouders. Hier kunnen zij zelf werken, maar op gezette tijden ook hun eigen kind of groepjes kinderen begeleiden.

  4. De leeromgeving is open, nodigt uit om te onderzoeken, experimenteren, te oefenen en samen te werken. Het gaat hierbij om de school, maar ook de wereld daarbuiten. Er is een kinderkeuken, een pop-up museum, een ontdeklab, een atelier, een muziekruimte en een onderwijscafé. ICT zien wij als een verrijking van de leeromgeving. Leerlingen gebruiken het in om te oefenen, te onderzoeken en te creëren.

  5. De organisatie is professioneel en faciliteert bovenstaande zaken op alle punten.

Initiatiefnemers

Elize Jong, Charissa Koek en Nikita van Geemen. Gedreven onderwijskundige, kunstenares voor de klas en creatieve OGO-leerkracht. In die volgorde en alle drie met een groot hart voor het basisonderwijs. Ooit begonnen we als drie collega’s op een basisschool in een noodgebouwtje in Amsterdam Osdorp. Samen ontwikkelden we prachtig onderwijs, waarbij we merkten hoe goed wij elkaar aanvullen. Inmiddels zijn we geen collega’s meer, maar wekelijks eten we samen, en filosoferen dan over het starten van onze eigen school. En nu doet deze kans zich voor! Met onze wilskracht, creativiteit en een vernieuwende blik op onderwijs gaan wij écht, mooi en betekenisvol onderwijs maken voor en met leerlingen. Onderwijs waarin leerlingen leren door te doen, met opdrachten en thema’s die altijd in verbinding staan met de echte wereld.

Nieuwsgierig naar meer? Kijk op onzeamsterdamseschool.wordpress.com voor het volledige plan en aanvullende informatie!