Bedankt voor je stem!

150

Stemmen

PLAN #107
’Onze nieuwe school is evidence-informed’
— Debbie Vertelman

Omschrijving

Onze school is evidence-informed. Dit houdt in dat wij een onderzoekende houding willen stimuleren, zowel bij het team als bij de leerlingen. Wetenschap en techniek onderwijs, wordt dan ook in het curriculum geïntegreerd. Verder betekent dit dat we erg veel waarde hechten aan professionalisering. We leren onze leerlingen dat je een leven lang leert en streven hier als docenten zelf ook naar.

Het uitgangspunt van onze school is de zelfdeterminatietheorie. De drie basisbehoeften uit deze theorie: competentie, relatie en autonomie vormen de kernwaarden van onze school. Onder competentie verstaan wij, de onderzoekende houding van de leerlingen en leerkracht en dat er thematisch gewerkt wordt. Relatie is de relatie tussen school-ouder en leerlingen onderling. Autonomie staat voor individuele leerplannen en dat de school zelfvoorzienend wil zijn in de lunch, doormiddel van de schooltuinen. De groenten die in deze tuin worden gekweekt, worden door leerlingen tijdens een kookactiviteit klaar gemaakt voor de lunch. Alle leerlingen eten gezamenlijk tijdens de lunch. Dit om leerlingen bewust te maken van de herkomst van het eten en om te werken aan gezonde voeding.

Naast deze drie kernwaarden speelt collectiviteit en individualiteit een belangrijke rol. ’s Ochtends wordt er collectief gewerkt in de combinatiegroepen (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) aan het thema dat centraal staat. De thema’s zullen iedere 8 weken wisselen, zodat er 5 thema’s per jaar behandeld worden. Alle thema’s worden school breed gedragen. In de middag wordt er groep doorbroken gewerkt. Waarbij leerlingen per bouw (1-2, 3-4-5, 6-7-8) met anderen kunnen samenwerken aan een onderwerp dat past bij hun interesses. Zo stimuleren wij leerlingen om zelf na te denken over wat ze willen leren en wat ze hierbij nodig hebben

Initiatiefnemers

Wij zijn studenten van de Universitaire PABO van Amsterdam. Als Universitaire student hebben wij allereerst een onderzoekende en nieuwsgierige houding. We stellen vragen, kunnen problematiseren en gaan actief opzoek naar antwoorden door het opzetten van onderzoek en we stimuleren een onderzoekende houding. Hierbij opgedane kennis zetten we om in bruikbare middelen die worden toegepast en gedeeld met collega’s. Door kennis op gebied van ontwikkelingspsychologie, kunnen we stoornissen in de ontwikkeling en leer- en gedragsproblemen herkennen en remediëren. Ook hebben we kennis van de invloed van sociaal, cultureel, economisch en emotioneel kapitaal op de ontwikkeling en het leren van kinderen. Verder zijn we ons bewust van de eigen (voor)oordelen en de impact hiervan op de motivatie en leerresultaten van de leerlingen. Tot slot evalueren we ons eigen onderwijs vanuit de opvatting dat we nooit uitgeleerd zijn en dat kennis en inzichten verbeterd of aangevuld kunnen worden.