Bedankt voor je stem!

225

Stemmen

PLAN #101
’Onze nieuwe school (ONS) Samen leren en doen, maakt sterk!’
— Sandra Newalsing

Omschrijving

Onze nieuwe school (ONS) Samen leren en doen, maakt sterk!

Initiatief Onze nieuwe school (ONS) is een kleinschalige middelbare school van 600 leerlingen. Op ONS is er geen scheiding tussen leerlingen en leerstof, én er is geen scheiding in niveaus. Leren, maken en creëren, doen leerlingen met vmbo, mavo, havo en vwo niveau samen met elkaar. Aan het eind doen leerlingen eindexamen op het niveau, dat bij hem of haar past en conform wettelijke eisen. ONS is gebaseerd op de principes van Project Based Learning (PBL). Leerlingen maken projecten en leren met en voor de omgeving.

Geen scheiding: diversiteit in plaats van gelijkvormigheid Het huidige voortgezet onderwijs zorgt voor een vroege scheiding van leerlingen naar onderwijsniveaus. Dit heeft niet alleen een nadelig effect op de mogelijkheden voor doorstroom naar een hoger onderwijsniveau, maar ook voor kennismaking met andere onderwijs- en leefwerelden. Bij ONS blijven leefwerelden van leerlingen van verschillende niveaus langer en op diverse wijze met elkaar verbonden (netwerken). Doeners en denkers inspireren elkaar, leren van elkaar en ze leren zichzelf nog beter kennen. Dat maakt het leven en het leren niet alleen uitdagender, maar bereidt hen ook beter voor op werk en samenleving. Onze samenleving vraagt inmiddels meer dan alleen cognitieve vermogens. Communicatie, samenwerken, creativiteit en andere 21st century skills, zijn vaardigheden die van steeds groter belang worden in onze veranderende maatschappij.

Project Based Learning PBL is een onderwijsvorm waarbij leerlingen samenwerken om iets op te lossen of te maken, vooral door te doen. De vragen en problemen zijn echt, waardoor ze én beter worden begrepen én leerlingen vinden het eenvoudiger ze in andere situaties opnieuw toe te passen. Nieuwsgierigheid en creativiteit worden geprikkeld. De docent is verantwoordelijk voor het formuleren van een goede vraag of probleem, maar de uitkomst staat niet vast. Daarmee is PBL niet alleen uitdagend voor de leerling, maar ook docenten blijven gestimuleerd en geïnspireerd. PBL draait om samenhang tussen de vakken en is gericht op individuele leerpaden. PBL is geen onbekende onderwijsvorm binnen het VOvA. PBL is door docenten van vmbo t/m gymnasium gezamenlijk uitgewerkt en wordt reeds toepast bij het Hyperion Lyceum (vwo+) en het project ZonneAcademie (vakoverstijgend van vmbo t/m gymnasium).

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers Initiatiefnemer tot deze nieuwe school is scholengroep Voortgezet Onderwijs van Amsterdam (VOvA). Het VOvA is een onderwijsstichting met 11 schoollocaties en een compleet, samenhangend aanbod van praktijkonderwijs tot en met gymnasium in Amsterdam. Elke school heeft een eigen identiteit en is klein in omvang. Het VOvA is expert in specialistisch onderwijs en heeft de laatste jaren veel ervaring opgedaan met vernieuwende onderwijsinitiatieven. Zo heeft het VOvA de enige horecaschool in Amsterdam (Hubertus & Berkhoff), als eerste in Amsterdam een categorale havo gestart (De nieuwe Havo), een atheneum+ met en gelijk aan gymnasium (Hyperion Lyceum), etc. Dit initiatief is voor indiening besproken met - en met veel enthousiasme ontvangen door - een zeer breed palet van professionals in de onderwijswereld (VO, HBO, WO, onderwijsinspectie, ministerie) en daarbuiten (ouders VO, leerlingen VO, onderwijsjournalisten).

Oproep

Wij zoeken expertise m.b.t. regelruimte en wettelijke eisen , kwaliteitsborging vanuit OCW en monitoring vanuit wetenschappelijk instituut

s.newalsing[at]vova.nl