Bedankt voor je stem!

2720

Stemmen

PLAN #95
’Wereldschool Amsterdam onderwijst leerlingen hoe zij zelfstandig en met elkaar kunnen leven.’
— Rik Seveke, Bart Ongering (Meester Bart), Sultan Göksen, Wouter Reitsema, Lisanne de Berg 

Omschrijving

Wereldschool Amsterdam

LEERLINGEN

De school bestaat voor de leerlingen. Het is een veilige plek die iedereen uitnodigt om in een open ruimte te stappen en te leren, te proberen, maar ook fouten te maken. Niemand valt uit de schoolgemeenschap. Nooit. Het vertrekpunt is inclusiviteit en het vieren van diversiteit.

ONDERWIJZERS

De kwaliteit van onderwijs wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van onderwijzers. Op Wereldschool Amsterdam zijn onderwijzers ambitieuze en hoogopgeleide professionals die volledig eigenaar zijn van het onderwijsproces. Zij bepalen de visie op onderwijs en de daaraan verbonden missie van de school. Zij ontwikkelen zelf het curriculum als ware het in permanente beta. Pedagogische en didactische bagage staan hoog in het vaandel en het onderwijsmodel zoekt een goede balans tussen kwalificatie (het onderwijzen van kennis en vaardigheden), subjectificatie (persoonlijke vorming tot een autonoom, verantwoordelijk en kritisch individu) en socialisatie (de vorming tot lid van een gemeenschap en kennismaken met tradities en praktijken). Onderwijzers, hier wil je werken!

BREDE SCHOLENGEMEENSCHAP VAN 0-18

Wereldschool Amsterdam is een brede school die plek biedt aan iedereen van 0-18 jaar. Door te kiezen voor een brede school voor alle leerplichtigen ondervangt de school de ontwikkeling van laatbloeiers en biedt het ruimte voor de blijvende ontmoeting van leerlingen van verschillend niveau en culturele komaf. Diversiteit wordt gevierd en empathie staat centraal. Door te differentiëren, dagen we elke leerling op maat uit en bieden we de kans om op eigen niveau een vak te volgen en getoetst te worden. Dit vraagt veel van de onderwijzers, waar we ons zeer bewust van zijn.

BURGERSCHAPSVORMING DOOR VAKOVERSTIJGENDE DISCIPLINES IN EEN VIRTUELE WERELDSTAD

De beroemde onderwijsfilosoof John Dewey zei: ‘Education is life itself.’ Op Wereldschool Amsterdam streven we ernaar om leerlingen te onderwijzen met als doel autonome en verantwoordelijke burgers te worden. Dit willen we bereiken door een onderwijsmodel te ontwikkelen waarin de school en de ‘echte wereld’ zoveel mogelijk vervlochten zijn. Deze verbinding met de buitenwereld vindt zijn vorm in een virtuele stad waarvan de elementen (zoals een stadsbestuur, een multimediaal nieuwsstation, een bedrijf, een theater, enz.) verbonden zijn aan hun Amsterdamse equivalenten. Zodoende sluit ons onderwijs aan op de belevingswereld van de leerlingen in het hier en nu, en leren zij een eigen betekenis te geven aan het leven in een democratische samenleving. Essentieel hierin is het structureel bevragen van jezelf, elkaar en de omstandigheden. De leerlingen geven samen met de onderwijzers betekenis aan hun leven om als zelfstandige Amsterdamse burger hun plek in te nemen in de gemeenschap.

OUDERS

Van ouders wordt betrokkenheid op school verwacht. Een betrokken ouder draagt bij aan de ontwikkeling en vorming van het kind.

Initiatiefnemers

Rik Seveke – Opgeleid als socioloog en nu programmamaker onderwijs bij De Balie. Hij droomt al jaren van het oprichten van een progressieve en inclusieve scholengemeenschap.

Bart Ongering - Beter bekend als Meester Bart. Al 7 jaar is hij docent Engels op een VO-school, daarnaast is hij schrijver en columnist voor Trouw. Hij heeft grote ambitie om een eigen school op te zetten.

Sultan Göksen - Al 8 jaar docent Economie op VO-school en bij de HvA als docentenopleider, tevens lid van de Tafel van 10 van wethouder Onderwijs Simone Kukenheim.

Lisanne de Berg - Neerlandicus en aangenomen bij ‘Eerst de Klas’, het traineeprogramma voor excellente academici in het bedrijfsleven en het onderwijs.

Wouter Reitsema – Historicus en project manager bij Stichting Democratie en Media. Tevens trainer bij Anne Frank Stichting en net als Lisanne ‘Eerst de Klas’-er.

Ook zijn er veel 'critical friends' die meedenken, oa Jasper Rijpma (VO-leraar van het jaar 2014) en Hester IJsseling (PO-docente en filosofe).