Bedankt voor je stem!

27

Stemmen

PLAN #61
’Op onze nieuwe school maken we onderwijs met elkaar! Basisschool Luna; tot de maan en daar voorbij!’
— Daniëlle van Rijn en Nina Hazenoot

Omschrijving

PLAN

We willen een school zijn waar kinderen zichzelf kunnen zijn, onderwijs op hun eigen manier kunnen volgen, waar kinderen zich bewust zijn van hun leerproces, inzicht krijgen in hoe zij het beste kunnen leren, waar creativiteit een grote rol speelt, waar kinderen zich durven uiten, waar leerkrachten en ouders samenwerken, waar leerlingen bewegingsvrijheid hebben, waar ruimte is voor eigen inbreng en eigen initiatief, waar je je vrij voelt om je terug te trekken.

Onze nieuwe school heeft een aantal peilers:

• Ochtendprogramma

Kinderen werken op het leerplein aan hun weektaak, gemengd met kinderen van alle leeftijden en niveaus. Kinderen kunnen leren op hun eigen niveau en naar eigen tempo en inzicht. De niveaus worden aangegeven d.m.v. kleuren. Het kind kan rekenen in niveau blauw, spellen in niveau paars etc. Om de twee maanden wordt besproken in het leergesprek, samen met het kind, of het kind zich nog steeds in de juiste niveaugroep bevindt. We bekijken de ontwikkeling die het kind heeft gemaakt binnen twee maanden. De leerkracht fungeert als mentor/coach. Hij ziet er op toe dat de leerlingen werken aan hun eigen doelen op het leerplein. Hij coacht de leerlingen om hun doelen te behalen en kijkt naar hoe het kind zich ontwikkelt. Hij stelt zichzelf de vraag: hoe kan ik het beste uit jou halen? Op instructiemomenten kan hij leerlingen meenemen naar een instructielokaal. De leerkracht zet ICT in als belangrijk hulpmiddel voor het behalen van de doelen van de kinderen.

• Atelieronderwijs

Er wordt gewerkt met atelieronderwijs in thema’s. De ateliers hebben verschillende onderwerpen namelijk mens en samenleving, natuur en techniek, ruimte en tijd. Ook hebben kunst, creativiteit, drama, programmeren, ict, dans en muziek een grote rol. Vakdocenten en leerkrachten verzorgen dit onderwijs dat de kinderen volgen in hun stamgroep. We maken de kinderen wereldwijs, laten ze ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen en hoe zij het beste leren. Het draait erom dat kinderen betekenisvol leren.

• Creativiteit

Het kind moet zich vrij voelen om zich uit te drukken. Het ontwikkelen van creativiteit zorgt voor flexibiliteit en ruimdenkendheid.

• Internationaal

Wij vinden het van belang dat kinderen de veranderingen wereldwijd bij kunnen houden en als zij van school afgaan redelijk Engels kunnen spreken.

• Zelfontplooiing

Het is belangrijk dat kinderen “leren leren” en zich bewust zijn van hun eigen leerproces. “Wat wil ik leren?” en “Hoe leer ik het beste?”, “Wat kan ik al?” en “Wie ben ik?” zijn daarbij belangrijke vragen.

• Team

Het team van onze school is continu in ontwikkeling. Docenten specialiseren zich in hun vakgebied, en maken hun eigen lessen voor het atelieronderwijs. Zij zijn tevens bezig met onderwijsvernieuwing.

• Brede organisatie

Doordat wij de kinderopvang willen integreren binnen de school, bieden wij mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang binnen hetzelfde gebouw. Wij zouden vijftig weken per jaar geopend willen zijn.

Initiatiefnemers

Wij zijn Daniëlle (25) en Nina (27), beide leerkracht in het basisonderwijs en altijd geïnteresseerd geweest in vernieuwingen van het onderwijs. We stellen onszelf vaak de vraag: "Hoe kan het nog beter?" Vanuit het veld proberen we te overzien wat haalbaar is.

Daniëlle is op dit moment bezig met haar master Onderwijskunde aan de open universiteit. Daarnaast heeft ze na het afronden van de PABO gestudeerd aan de foto academie. Ze is op dit moment leerkracht op het Winford te Oegstgeest.

Nina is naast leerkracht op De Noordwijkse School ook dansdocente en geeft klassiek ballet aan kinderen. Daarnaast is zij op verschillende manieren creatief; ze maakt websites, foto's en geeft grafisch vorm.