Bedankt voor je stem!

224

Stemmen

PLAN #67
’Penta: gepersonaliseerd onderwijs. Elke leerling zijn/haar eigen schooldag.’
— Tijl Rood

Omschrijving

Onze nieuwe school Penta is een school voor voortgezet onderwijs die kinderen voorbereidt op de wereld van morgen, in plaats van die van gisteren. ICT maakt gepersonaliseerd onderwijs allang mogelijk. Maar we zien het zo weinig... Penta baseert zich op vijf principes: (1) brede talentontwikkeling, (2) een vloeiende overgang tussen de virtuele school (ICT) en het fysieke schoolgebouw, (3) voorbereiden op de vaardigheden die deze eeuw nodig zijn, (4) ouders als partners, en (5) zicht op leren.

In de praktijk, en deze wordt in de bijlage uitgebreid omschreven, komen deze principes tot uiting. Brede talentontwikkeling betekent dat kinderen met talenten die normaal gesproken weinig in het lesaanbod terugkomen in het programma van de specifieke leerling veel meer tijd in beslag kunnen nemen dan op een gemiddelde school. Ouders als partners betekent dat ouders elke zes weken een gesprek hebben met coach en leerling, en zelf ook verantwoordelijk zijn voor de voortgang en ontwikkeling van hun kind, vooral de eerste jaren. Een leerinhoud die de zogenoemde vaardigheden van deze eeuw omsluit komt tot uiting in nieuwe manieren van leren en andere vakken. Een vloeiende overgang tussen de virtuele school en het fysieke gebouw komt tot uiting in ruime openingstijden (werk hoeft niet thuis gemaakt te worden, kan wel) en een royale inzet op goedwerkende ICT. Het vijfde principe dat ons onderwijs kenmerkt is de nadruk op leren leren: zicht op het hoe en waarom van het leren zelf is volgens de omvangrijke metastudie van John Hattie de meest effectieve maatregel om onderwijs effectiever te maken.

Omdat we cognitieve en praktische vaardigheden van even groot belang achten, bestrijkt onze school de niveaus vmbo, havo en vwo. In termen van opbrengst doet onze school al hetgeen van een middelbare school mag worden verwacht; maar met dezelfde randvoorwaarden in termen van budget, doen we veel meer. Dat lijkt pretentieus, maar is het niet, zo heeft de ervaring in het primair onderwijs bewezen. Het is wel ambitieus, en dat is terecht. Ambitie is een wezenskenmerk van onderwijs, waar alles draait om groei.

Elk kind heeft zijn eigen schooldag, door op basis van een individueel ontwikkelingsplan een keuze te maken uit het dagelijks aanbod. Dat zijn niet alleen lessen, maar ook werkstukken en onderzoeken, flipped classrooms, talent workshops, stil werken, ondernemingen en bijspijkeren. Dit alles in een veel huiselijker en inspirerender omgeving dan de gemiddelde 'leerfabriek' die een middelbare school is.

We zetten op Penta door wat op de basisschool De Ontplooiing in Amsterdam Nieuw-West al met succes in praktijk gebracht wordt. Kinderen op deze school worden 'self navigators' die gemotiveerder dus efficiënter, leren en zo tijd overhouden voor werk aan eigen talenten. Deze lijn verdient navolging in het secundair onderwijs. Amsterdam verdient Penta.

Initiatiefnemers

Stichting O4NT begeleidt scholen die gepersonaliseerd onderwijs mogelijk maken. Er zijn nu meer dan twintig basisscholen in Nederland die dit concept toepassen, en ook vanuit het buitenland is belangstelling. Maar wat als je kind twaalf wordt? Bestuursleden zijn Irene Felix, Maurice de Hond, Tijl Rood, Hans Theeboom en Erik Verhulp. Op Maurice na (en hij ook inmiddels aardig) zijn wij gepokt en gemazeld in het primair en voortgezet onderwijs, in de rollen leraar, schoolleider en bovenschools directeur.
We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om te bewijzen dat gepersonaliseerd onderwijs kan voor kinderen tot twaalf. Nu is onze uitdaging om hetzelfde tot stand te brengen voor jongens en meisjes vanaf twaalf jaar.