Bedankt voor je stem!

130

Stemmen

PLAN #25
’PI-Dock scool – Connecting talents!’
— Silvia Goddijn

Omschrijving

Onze nieuwe school is de PI-Dock scool - Connecting talents!

Playful Interaction, zowel in de echte als in de virtuele wereld, individueel en samen, binnen en buiten de school. Op de PI-Dock scool kunnen leerlingen op hun eigen tempo, niveau en wijze voortgezet onderwijs volgen. Door vanuit hun eigen interesses op experimenterende en speelse wijze te interacteren met en leren van de (virtuele) wereld om hen heen, is de school betekenisvol en leuk voor de leerling.

De virtuele wereld biedt veel mogelijkheden om (spelenderwijs) kennis op te doen. Middels apps en online tools kunnen leraren, leerlingen en ouders eenvoudig content aantrekkelijk vormgeven en online communiceren met elkaar. Zo wordt een breed pakket aan lesmateriaal opgebouwd uit bestaande lesstof, kennis en ervaring uit de praktijk en specifieke thema’s uit de maatschappij zoals kunst, cultuur, zorg en natuur.

Verbonden met Amsterdam en de wereld

Kinderen leren overal, niet alleen op school. Om de leerling begrip van het universum en hemzelf daarin te verbreden en verdiepen, is kennis van buiten de school nodig én beschikbaar. Niet alleen leraren kunnen tutoren zijn, ook mensen die expert zijn op een bepaald gebied zoals een ondernemer, museummedewerker, een opa en zelfs een leerling kan een tutor zijn. Op PI-Dock scool leert iedereen van elkaar. De PI-Dock scool en haar omgeving is een levend eco-systeem. Door de mogelijkheden van internet en andere digitale communicatie, beperkt dit eco-systeem zich niet tot de fysieke omgeving rondom school, het is een oneindig (PI) wereldwijd leernetwerk (Dock). PI-Dock scool.

Projectgericht onderwijs

Pi-Dock scool biedt de mogelijkheid om met opdrachten uit de praktijk te werken, in groepen met verschillende uniekheden en talenten of alleen aan de slag met de diverse thema’s. De leerling ziet en ervaart wat de (toegevoegde) waarde van zijn inzet is, zowel voor de leerling zelf als voor zijn team en de ‘opdrachtgever’. Door de veiligheid van de school en het spelelement voelt de leerling zich vrij om te experimenteren en verbinden. Creativiteit ontstaat door het verbinden met zichzelf, elkaar, elkaars ideeën en de beschikbare informatie. Coaches en connectors begeleiden dit proces. PI-Dock coaches en connectors zijn docenten én ervaringsdeskundigen die in staat zijn zich in te leven in de belevingswereld van de leerlingen, hen uit te dagen en samen met samen hen de ontdekkingsreis aan te gaan.

Voorbereid op het leven

Als PI-Dockers klaar zijn met hun opleiding, hebben zij capaciteiten van kritisch denken, creatief vermogen, vrij denken, vindingrijkheid, flexibel en adaptief vermogen, samenwerking en een mondiale oriëntatie verworven. Zij zijn in staat om goed onderbouwde en gemotiveerde keuzes te maken voor vervolgopleiding, baan en/of ondernemerschap. Zij kunnen met hun eigen talenten, passie, kennis en inzichten aansluiting vinden bij en een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij en de wereld.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers: Silvia Goddijn (Initiare), organisatiekunde, MKB-netwerk en heeft een passie voor het onderwijs. Ben Bos (Pi-dock), ontwikkelingsdeskundige en Egbert Boertien (Pi-dock), architect en uitvinder. Wij hebben sinds de start in april van deze challenge een mooie, interessante groep mensen uit de design, gaming, 3D, ICT wereld om ons heen verzameld die enthousiast zijn over ons concept en met ons meedenken. Daar zijn wij heel blij mee en dankbaar voor!

Oproep

Wij zoeken mensen die net zo enthousiast als wij zijn, die onze visie delen, en in onze nieuwe PI-Dock scool willen participeren.

silviagoddijn[at]initiare.nl