Bedankt voor je stem!

0

Stemmen

PLAN #30
’Rijk in diversiteit. Buurtoverstijgend relevant. Één gepersonaliseerde verdiepingsdag. Het kind is in balans.’
— Liselotte en Kirsty Beijsens, van der Kolk

Omschrijving

Onze nieuwe school is rijk in diversiteit en buurtoverstijgend relevant met een gepersonaliseerde verdiepingsdag. Het zelfbewuste kind is hier in balans.

De school kent een diverse en kleurrijke populatie doordat de school in een sociaal economisch zwakkere wijk staat. Ouders met een lagere sociale economische status (SES) kiezen voornamelijk voor een nabij gelegen school. Het is bewezen dat ouders met een hogere SES bereid zijn verder te reizen voor een school die aansluit bij hun behoeftes. Ofwel, door de school in een sociaal economisch zwakkere wijk te vestigen én aan behoeftes van ouders met een hogere SES te voorzien, ontstaat er een school die rijk is aan diversiteit.

Onze school is buurtoverstijgend interessant:

• flexibele, ruime schooltijden (van 7.30 tot 18.30)

• vakanties door ouders laten inplannen

• buitenschoolse activiteiten verzorgen (incl. haal- en brengservice)

• 4-daagse schoolweek met 5de gepersonaliseerde verdiepingsdag*

• de héle dag, ook tijdens pauzes, worden leerlingen begeleid door leraren

• aandacht voor het neerzetten van een duurzaam, positief en veilig schoolklimaat

• wereldwijd bewezen methoden inzetten zoals Singapore rekenen

• extra vakken aanbieden als: IT & programmeren, Engels, omgaan met diversiteit

• met thema’s werken die kinderen intrinsiek motiveren om te leren

• kinderen onafhankelijk van leeftijd indelen in kringen op basis van niveau en interesse

• ICT inzetten als middel om te differentiëren, te registreren en creativiteit & talenten te ontwikkelen én stimuleren

• schaalverkleining: leraren en ouders zijn betrokken, gemotiveerd en ervaren ruimte voor eigen beslissingen en inzichten

Kinderen zijn op onze school in balans:
 1. Biologisch ritme te volgen
 2. Voldoende beweging, creativiteit, muziek en drama
 3. Gezonde voeding met een (biologische) warme maaltijd
 4. Kinderen zich met zichzelf verbinden en de omgeving
 5. Ontdekken en uitbouwen van talenten
 6. Kinderen positief laten denken en de maakbaarheid van geluk laten ervaren
 7. Kinderen leren ontspannen naast de inspanningen
Kwaliteitsborging:
 1. Werken met de beste methode(s) wereldwijd
 2. Een individueel leerplan opgesteld met leraar, ouders en kind met in achtneming van de kerndoelen. Samen verantwoordelijk omtrent evalueren, aanvullen en bijstellen
 3. In een portfolio laten zien wat een kind doet en kan en afzetten ten opzichte van periode(s) ervoor
 4. Een leerlingvolgsysteem én leerkrachtvolgsysteem

*De 5de gepersonaliseerde verdiepingsdag: Een dag gericht op sport, natuur, technologie, one day a week school of godsdienstig onderwijs. Zo’n dag kan op een externe locatie plaatsvinden. Ouders kunnen ook kiezen voor een vrije dag, omdat ze zelf hun kinderen willen opvoeden binnen eigen ‘gezins’ normen en waarden. Ook kan het zijn dat het beter aansluit bij het gezinsritme. Of omdat een bij-kom-dag gewenst is.

Initiatiefnemers

Kirsty van der Kolk (23) heeft de Universitaire Pabo en de Master Opvoedingsondersteuning afgerond en is betrokken bij het Doorbraakproject ICT & Onderwijs.

Liselotte Beijsens (39) is moeder van 3 kinderen.