Bedankt voor je stem!

9

Stemmen

PLAN #122
’Sociaal ondernemend onderwijs’
— Eelke Munniksma

Omschrijving

Een school waar leerlingen authentieke en contextuele leerlijnen volgen aan de hand van projecten binnen en buiten de school die zich richten op sociaal ondernemen. Op deze school werken leerlingen aan buurtprojecten in samenwerking met externe organisaties. Op die manier versteken de school en de buurt elkaar, terwijl het leerproces van de leerling centraal staat.

De leerlingen zitten in heterogene groepen. Zelfreflectie, samenwerken en persoonlijke doelen stellen staan hierbij centraal. De ambitie is dat leerlingen hierdoor de gelegenheid krijgen om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen, ervaren wat er komt kijken bij samenwerken en leren hoe zij hun kennis en vaardigheden kunnen gebruiken om hun omgeving te versterken. Leerlingen worden niet beoordeeld op wat zij niet kunnen, maar juist op wat zij wel kunnen. Alle leerlingen volgen daarom lessen op hun eigen niveau.

De school biedt drie type lessen aan. Het eerste type bestaat uit de algemeen vormende vakken. Het primaire doel van dit cluster is het ontwikkelen van een brede kennisbasis en bijbehorende vaardigheden. Deze vakken worden gekoppeld aan de projecten. Hierdoor wordt het voor de leerlingen duidelijk waarom zij iets leren, wat zij er persoonlijk aan hebben en hoe zij de lesstof tegenkomen in hun dagelijkse leven.

Het tweede type les zijn de projecten. Tijdens deze projecten krijgen leerlingen de vrijheid om zelf te bepalen hoe zij de kennis die zij tijdens de algemeen vormende vakken leren gebruiken. Omdat de wensen van de leerlingen centraal staan, krijgen de leerlingen de ruimte om ook kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen bij partijen buiten de school. Op die manier wordt een flexibel, op de persoonlijke interesses van de leerlingen gericht lesaanbod mogelijk gemaakt.

Het doel van deze projecten is drieledig; allereerst leren de leerlingen vaardigheden als zelfstandig werken, samenwerken, projecten opzetten en uitvoeren, onderzoek doen en reflecteren. Ten tweede ervaren de leerlingen het nut van de algemeen vormende vakken en ten derde leren zij hoe zij bij kunnen dragen aan de vormgeving van hun eigen leefomgeving.

Tot slot zijn er de mentoruren. Deze lessen hebben een tweeledig doel: de persoonlijke ontwikkeling van de leerlingen en het versterken van het sociale klimaat binnen de school. Tijdens deze lessen besteden leerlingen aandacht aan zaken als pesten, hoe zij op anderen overkomen, je mening verkondigen en omgaan met verschillen tussen mensen. Elke leerling zit in 2 mentorklassen, een horizontale een verticale. De horizontale klas bestaat uit leerlingen uit hetzelfde leerjaar. Hier zullen vooral thema’s als pesten, seksualiteit en zelfstandig leren aan de orde komen. De verticale klas bestaat uit leerlingen uit alle leerjaren. Tijdens deze uren leren zij om te gaan met mensen van andere leeftijden. Ook is het de bedoeling dat de oudere leerlingen de jongeren helpen met hun huiswerk of dienen als klankbord voor vragen over ouder worden.

Initiatiefnemers

In het kort: Eelke Munniksma, 27 jaar met een passie voor het onderwijs. Ik heb zelf les gegevenop één van de weinige scholen waar leerlingen alle lessen op hun eigen niveau volgen, het Leon van Gelder college in Groningen. Inmiddels heb ik ook een studie bestuurskunde afgerond en werk ik als beleidsmedewerker bij scholierenorganisatie LAKS

Oproep

Ik geloof in de kracht van diverse teams en open discussies. Daarom sta ik open voor iedereen die wil meedenken over dit idee.

eelkemunniksma[at]hotmail.com