Bedankt voor je stem!

120

Stemmen

PLAN #73
’Taal is toekomst’
— Lide van Bemmel

Omschrijving

Taal is toekomst

Onze school is voor kinderen die in een taalarme omgeving opgroeien. Zij krijgen thuis en op straat te weinig taal mee, waardoor zij in ons huidige onderwijs per definitie minder kansen hebben. Daarmee gaat voor de stad Amsterdam belangrijk talent verloren.

In onze school zullen zij de taalachterstand, de achterstand in hun woordenschat op een speelse en ook degelijke manier snel en daadwerkelijk gaan inhalen. Dit is de enige manier om serieus mee te gaan doen in onze taalrijke maatschappij.

Onze school start om 8.00 uur en de kinderen gaan naar huis om 20.00 uur. Op deze manier hebben wij ze lang bij ons en kunnen we heel veel contactmomenten creëren. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk leerstijlen hanteren en kunnen we de focus houden op woordenschat ontwikkeling. Alle leerkrachten en begeleiders stimuleren taalontwikkeling tijdens hun werk met de kinderen. Dit gaat de hele dag door op een manier dat de kinderen het niet in de gaten hebben. Dus geen rijtjes leren maar informeel en planmatig leren.

De kinderen werken aan alle kerndoelen van het basisonderwijs, maar krijgen ook veel andere activiteiten aangeboden. Bijvoorbeeld sport, techniek, cultuur, Engels. Op een reguliere basisschool in een achterstandswijk komen de leerkrachten hier gewoon niet meer aan toe omdat ze zoveel aandacht moeten besteden aan de basisvakken. Bij ons leven en leren de kinderen op school, eten op school en hebben hierin ook taken. Dit zijn allemaal momenten waarop ze woorden kunnen leren.

De begeleiders, de leerkrachten zijn goed opgeleide mensen en zijn zeer gemotiveerd om met deze doelgroep te werken. Zij kunnen werken buiten de gebaande paden van het onderwijs, zij werken in een team waarbij het kind centraal staat. Niet alleen de leerkrachten, maar ook bijvoorbeeld de kok en de conciërge zijn zich ervan bewust dat hun taal voor leerlingen leerstof is. Zij zijn in staat om hun kennis bewust te integreren met de taalontwikkeling van de kinderen. Er werken mannen en vrouwen, allochtonen en autochtonen.

Dubbel zoveel onderwijstijd, dubbel zoveel kans voor de kinderen om te slagen.

Initiatiefnemers

Mijn naam is drs. Lide van Bemmel. Ik ben directeur van een basisschool in een Amsterdamse achterstandswijk. Ik zie elke dag dat we met alle inspanningen die we verrichten onze ambities niet kunnen halen. We hebben meer onderwijstijd nodig. Als neerlandica weet ik als geen ander hoe belangrijk taal is en hoe makkelijk kleine kinderen taal kunnen leren. Een taalrijke omgeving is hierbij essentieel. Mijn naam is dr. Ruud Smit. Ik ben filosoof, zelfstandig onderwijsadviseur en beeldend kunstenaar. Ik kom veel in het vmbo en mbo. Ik zie daar de desastreuze gevolgen van een slecht taalniveau van op zich kansrijke leerlingen.

Oproep

Beiden zijn wij mensen met een groot onderwijshart en willen bij ons plan graag geestverwanten betrekken. Wij halen alles uit de kast om dit plan te laten slagen.